03:26 23 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
  Başbakan Ahmet Davutoğlu

  AK Parti 'değer odaklı dış politika ilkesi' ile AB hedefine odaklanacak

  © AA/ Gökhan Balcı
  Politika
  URL'yi kısaltın
  Yurdagül Şimşek
  0 0 0

  AK Parti'nin dördüncü Genel Başkan sıfatıyla Ahmet Davutoğlu'nun ilk seçim beyannamesinde Avrupa Birliği 'stratejik hedef' olarak nitelendirilirken, AB katılım sürecinde siyasi nedenlerden kaynaklanan tıkanıkların aşılması, katılım müzakerelerinin yeni fasıllar açılması amacıyla çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

  AK Parti 350 sayfalık seçim beyannamesinde 'Vizyoner ve Öncü Ülke' olarak nitelendirdiği 6. bölümde  'Etkin, Hakkaniyetli, İtibarlı Dış Politika', ' Küresel Kalkınma Gündemine Katkı', 'Bölgesel ve Uluslararası İşbirlikleri', 'Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Akraba Topluluklar' şeklindeki alt başlıklarla dış politika hedeflerine yer verdi.

  AK Parti'nin 'değer odaklı dış politika' takip ettiği vurgulanan beyannamede,  'neler yaptık' başlığı altında bugüne kadar uygulanan politikalara ilişkin bilgiler verildi. 'Neler yapacağız' başlığı altında genel olarak uygulanan politikalara devam edeceği vurgulanarak şu değerlendirmeler yapıldı:

  KIBRIS: Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini alabilmesi, temel önceliklerimizden biridir. KKTC'nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının arttırılması için bugüne kadar kararlılıkla attığımız adımlara devam edeceğiz. Kıbrıs'ta, her iki halkın asli kurucu iradelerini, siyasi eşitliklerini ve Ada'nın ortak sahibi olmalarını temel alan müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak yapıcı katkımızı sürdüreceğiz ve Birleşmiş Milletlerin bu yöndeki çabalarını destekleyeceğiz.

  KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU: 2011 yılından bu yana sancılı bir dönüşüm sürecinden geçmekte olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında, geçmiş iktidarımız döneminde olduğu gibi, birleştirici ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz. Türkiye, Orta Doğu'daki kardeş halkların insan onuru ve bu onurun gereği hak ve özgürlükleri için verdikleri mücadeleye ilkeli bir tutum içinde destek vermiştir. Partimiz, geçmişte olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinden biri olan halkın iradesine dayanan demokrasinin herkesin hakkı olduğunu savunmaya devam edecektir. Güvenlik, refah ve barışın ayrılmaz bir bütünlük teşkil ettiği anlayışıyla, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da istikrarın tesisine katkıda bulunurken, bölge ülkeleriyle karşılıklı faydaya dayalı çok boyutlu politikalar izlemek önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ortadoğu'da etnik ve mezhebi ayrılıklara dayalı çatışmaların ve dışlayıcı yaklaşımların karşısında olarak, sosyal bütünleşmeyi ve siyasal istikrarı destekleyeceğiz.

  IRAK: Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, ülkede güvenlik ve istikrarın tesisi, demokrasinin güçlendirilmesi, iç barışının sağlanması, komşularıyla ve uluslararası toplumla bütünleşerek bölge açısından güvenlik ve refah yaratan bir devlet haline dönüştürülmesi Irak'a yönelik dış politikamızın temel ilkeleridir. Partimiz, bu ilkeler çerçevesinde, Irak'ın karşı karşıya bulunduğu ciddi tehdit ve sınamalar ışığında, kapsayıcı bir siyasi iktidar tesis edilmesine destek vermeye ve bu süreçte üzerine düşen katkıyı yapmaya devam edecektir.

  FİLİSTİN: Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanmasının en önemli koşullarından birisi Filistin sorununun adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüme ulaştırılmasıdır. Bölgede sürdürülebilir bir barış sağlanması doğrultusundaki aktif çabalarımız, Türkiye'nin Filistin ulusal birlik hükümetine yönelik güçlü desteği önümüzdeki dönemde de devam edecektir. İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak Mart 2013‘te özür dilemesinin ardından başlayan normalleşme sürecinde ilerleme kaydedilmesi, İsrail‘in Filistin‘e yönelik saldırıları ve başta Gazze olmak üzere uyguladığı acımasız ambargo sona ermedikçe mümkün olamayacaktır.

  SURİYE: Suriye'de dört yıldır devam eden ihtilaf, her geçen gün daha da derinleşen insani yıkıma ilave olarak, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından oluşturduğu tehditler bakımından da gündemimizde öncelikli bir konumda bulunmaktadır. AK Parti iktidarları, insani ve vicdani sorumluluk gereği,rejimin zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin yaralarının sarılması için gerekli yardımı sağlamaya, zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecektir.

  BALKANLAR: Köklü tarihi, insani ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Balkanlar'da barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi, Partimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede temel hedefimiz, bölgede barış ve istikrar ortamını tehdit etme potansiyeli barındıran etnik, dini ve siyasi gerginliklerin önlenmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Hırvatistan-Sırbistan üçlü mekanizmalarını da kullanarak, Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye, barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi suretiyle, toplumsal huzur ortamının tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme perspektifine güçlü desteğimizi de sürdüreceğiz.

  AVRUPA BİRLİĞİ:  Ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra tam üyelik müzakereleri yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeleriyle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bir yandan ikili ilişkilerimizi geliştirirken diğer yandan Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere yakın coğrafyalarımızda istikrar ve refah için işbirliğimizi artıracağız. Avrupa Birliği üyeliğimizin ekonomik dinamizm başta olmak üzere, birçok alanda Birliğe önemli katkılarda bulunacağı gerçeğiyle, devletler arası ilişkilerin ötesinde toplumdan topluma ve iş dünyaları arasında ilişkileri geliştirerek yeni bir süreç başlatacağız. Vizelerin kaldırılması, gümrük birliğimizin güncellenmesi, mali işbirliğimizin derinleştirilmesi gibi yeni inisiyatiflerle Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

  ABD: Önümüzdeki dönemde ülkemizin geniş bir coğrafyada yakın işbirliği yaptığı, bölgesel ve uluslararası sorunlara karşı dayanışma içinde bulunduğumuz ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

  RUSYA: Bir diğer önemli ortağımız ve bölgesel işbirliği bakımından önem taşıyan bir aktör olan Rusya ile ilişkilerimizin dinamiği, merkezinde bulunduğumuz geniş coğrafyayı yakından ilgilendirmektedir. Önümüzdeki dönemde, enerji ve ticaret başta olmak üzere, Rusya‘yla ilişkilerimizde yakalanan ivmeyi muhafaza etmeye ve daha da güçlendirmeye gayret göstereceğiz.

  UKRAYNA: Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da bölgesel istikrarsızlık kaynağı olarak görebileceğimiz ve uluslararası barış ve güvenliği etkileyebilecek bir potansiyele de sahip bulunan krize, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde diplomatik yöntemlerle çözüm bulunması yönünde yürütülen çabaları desteklemeye devam edeceğiz.

  KIRIM: Kırım'ın asli halkı olan soydaş Kırım Tatar Türkleri'nin güvenlik ve refahının temini, hak ve çıkarlarının genişletilerek güvenceye kavuşturulması bakımından Ukrayna ile Rusya arasındaki diyalog çabalarını desteklemeyi ve gerekli girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz.

  GÜNEY KAFKASYA: Ülkemiz Güney Kafkasya'daki anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü doğrultusunda, Azerbaycan toprakları ile Yukarı Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliklerin sonlanması için çaba göstermeye devam edecektir. Önümüzdeki dönemde, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlarımız da sürecektir. Ermenistan'ın karşılıklı yarar ve işbirliğinin önünü açacak kapsayıcı, âdil hafıza arayışı içine giren bir anlayışa yönelmesini ve açılımlarımıza ileri görüşle mukabelede bulunmasını bekliyoruz. Barış, istikrar ve refah ortamının Kafkaslar'a teşmilinin ancak böylelikle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Kafkasya'da oluşturduğumuz Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran ve Türkiye-Türkmenistan- Azerbaycan üçlü mekanizmaları da meyvelerini vermeye başlamıştır. Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve geçtiğimiz dönemde kurulan Türk Konseyi'nin daha da güçlendirilmesi temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

  AFRİKA: Afrika bizim çok önem verdiğimiz önceliklerden birisidir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye için dünyanın her yerinde mevcut ilave işbirliği imkânlarını tespit etmeyi hedefleyen bu yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Geride bıraktığımız beş yıllık dönemde sayılarını 12'den 39'a yükselttiğimiz Afrika kıtasındaki büyükelçiliklerimizin sayısını daha da arttıracağız. Türk firmalarının ve işadamlarının Afrika pazarında etkin hale gelebilmeleri ve pazar payını arttırmaları için sarf ettiğimiz gayretler neticesinde 20 milyar dolar seviyesini aşan toplam ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımak için gayret göstereceğiz. Başta Somali olmak üzere, kalkınma yardımları ve insani yardımlar aracılığıyla bu bölgeye uzattığımız yardım elini de muhafaza edeceğiz.

  ASYA-PASİFİK BÖLGESİ: Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkileri derinleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Geride bıraktığımız dönemde bölgenin önemli ülkeleri Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Endonezya ve Malezya ile stratejik seviyeye yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.

  GÜNEY ASYA:  Tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Afganistan ve Pakistan'ın istikrarı için katkıda bulunmayı sürdürecek, Güneydoğu Asya'nın önemli siyasi ve ekonomik güçleri arasında sayılan Hindistan'la ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışacağız.

  LATİN AMERİKA:  Yeni coğrafyalara erişim sağlama politikamız çerçevesinde, ticari ve diplomatik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bir diğer bölge olan Latin Amerika ve Karayipler ile ticaret  hacmimiz son on yılda 9 kat artarak, 8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yaklaşımımızı muhafaza edecek, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde geliştirmeyi sürdüreceğiz."

  STRATEJİK HEDEF AB'YE KATILIM İÇİN ÇALIŞILACAK

  AK Parti seçim beyannamesinin "Bölgesel ve Uluslararası İşbirlikleri" başlığını taşıyan bölümde de Avrupa ve Transatlantik kurumlarıyla ilişkilerin derinleştirileceği vurgulandı. Türkiye'nin AB üyeliği 'stratejik hedef' olarak nitelenen beyannamede, "Ülkemizin stratejik bir hedef olarak belirlediği Avrupa Birliği üyeliği doğrultusundaki kararlılığını, bu süreçte esasen halkımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacak reform sürecini daha da ileri götürmek hususunda irademizi korumaktayız. AB katılım sürecinde siyasi nedenlerden kaynaklanan tıkanıklıkların aşılması ve katılım müzakerelerinin yeni fasıllar açılarak canlandırılması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.  

  VİZE MUAHFİYETİ DİYALOĞU SÜRECİ TAMAMLANACAK

  AB Komisyonuyla karşılıklı yapıcı bir anlayış içinde gerçekleşen yoğun temaslar sonucunda 2013 yılında başlatılan Vize Muafiyeti Diyaloğu sürecinin tamamlanacağı belirtilen beyannamede,  "AB katılım müzakereleri ve müktesebata uyum çalışmalarının sürdürülmesi, katılım öncesi mali yardımların etkin kullandırılması ve Türkiye'nin yeni AB iletişim stratejisinin uygulanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır" görüşü ifade edildi.
  AB'nin yanı sıra, geçmişte uzak coğrafyalar olarak nitelendirilen bölgelerle kurulan ilişkilerin sağlamlaştırılması ve derinleştirilmesinin sürdürüleceği vurgulanan beyannamede, 

  "Ülkemiz küresel ölçekte barış, istikrar, kültürel uyum ve refaha katkı sağlama yönündeki çabalara aktif katkı ve katılım sağlayacaktır. Güvenlik ve savunma politikamızın merkezinde olan NATO'nun, gerek askeri gerek siyasi etkinliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destekleyeceğiz" denildi.

  Beyannamede, önümüzdeki dönemde bölge ülkeleriyle Türkiye arasında imzalanmış mevcut Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA)  'hizmet ticareti ve yatırım' bölümleri eklenmesine ilişkin çalışma ve müzakerelerin başlatılmasının hedeflendiğini anlatıldı. İSEDAK'ın Sekretarya hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için İSEDAK'a mahsus bir kanun çıkarılacağı kaydedilen beyannamede, " Önemli bir İSEDAK projesi olan İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)'nin hayata geçirilmesine yönelik olarak Ülkemizin oynadığı öncü rolü sürdüreceğiz" denildi.

  Başta Afrika kıtası olmak üzere, dünya genelindeki diplomatik misyon sayısının artırılacağı kaydedilen beyannamede,  BM nezdinde başlatılmasında Türkiye'nin önemli rol aldığı  'Medeniyetler İttifakı'  ve 'Barış İçin Arabuluculuk' gibi girişimlere öncülük edilmeye devam edileceği belirtildi.

  TÜRKİYE'DE YAPILACAK ULUSLARASI TOPLANTILAR

  AK Parti beyannamesinde, yeni vizyoner dış politika kapsamında Türkiye'nin 2016 yılında İİT Zirvesine ev sahipliği yapacağı, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da G-20 Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği, 2011 yılında Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yaptığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Zirvesi'nin devamı olarak, 2016 yılında bir Gözden Geçirme Konferansına ev sahipliği yapılacağı ifade edildi.

  AKPM'DE MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTACAK

  Beyannamede, "Önümüzdeki dönemde ayrıca, Avrupa Konseyi bütçesine en çok katkıda bulunan ülkeler grubuna katılarak Avrupa mimarisindeki yerimizi pekiştireceğiz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) milletvekili sayımızı 12'den 18'e çıkarmayı, Türkçe'nin AKPM'nin çalışma dilleri arasına girmesini ve Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan, başta temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren sözleşmelere taraf olmayı öngörmekteyiz" denildi.

  DÜNYA BANKASI İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU

  10 Ekim 2014 tarihinde imzalanan yeni  'Ülke Grubu Anlaşması' ile Türkiye'nin,  Dünya Bankası nezdinde 2014-2016 yılları arasında İcra Direktörü Vekili, 2020-2024 yılları arasında ise İcra Direktörü görevini  üstleneceği ifade edilen beyanmade, "Böylelikle ülkemiz, iktidarlarımız döneminde Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun ardından Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nda da ilk defa yer alacaktır" denildi.

  İlgili konular:

  Davutoğlu: Biz yüzde 35'e değil, 55-60'a yürüyoruz
  Davutoğlu seçim startını Erzurum'dan verecek
  Davutoğlu uyardı: Seçim döneminde 2 tehlike var
  AK Parti milletvekili aday listesi: Dikkat çeken isimler
  Etiketler:
  Türkiye Genel Seçimleri 2015, AK Parti, Ahmet Davutoğlu
  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın