20:33 15 Aralık 2018
Canlı Yayın
  CHP mitingi

  CHP'den Suriyeli mülteci sözü: Halkımız da mülteciler de mağdur edilmeyecek

  © AFP 2018 /
  Politika
  URL'yi kısaltın
  Hüseyin Hayatsever
  0 0 0

  CHP'nin 1 Kasım erken genel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesinde önceki seçim bildirgesinden farklı olarak Suriye muhalefeti ve Suriye yönetimiyle ilişki kurma vaadi yer aldı. Avrupa'ya yönelik mülteci akınıyla dünya gündeminde yer tutan Suriyeli mülteciler için ise CHP 'insanlığa yaraşır koşullar sağlama' sözü verdi.

  CHP'nin 1 Kasım erken genel seçimleri için hazırladığı ‘Önce Türkiye' başlıklı seçim bildirgesi, 7 Haziran için hazırlanan ‘Yaşanacak Bir Türkiye' başlıklı seçim bildirgesi ile büyük benzerlikler taşıyor.

  DIŞ POLİTİKA BÖLÜMÜNDE EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ORTADOĞU VE SURİYE BAŞLIKLARINDA

  AKP'nin dış politikasının ne yurtta ne de dünyada barışı sağladığının ifade edildiği bildirgenin dış politika bölümünde önceki bildirgeye göre en önemli değişiklikler ise Ortadoğu ve Suriye başlıklarında yapıldı.

  ‘SURİYE BARIŞ KONFERANSI' DÜZENLENMESİ' VAADİ

  Dış politikanın Suriye alt başlığında önceki bildirgede yer almayan "Suriye'de barışın adil koşullarda tesis edilmesi için ‘Suriye Barış Konferansı' düzenlenmesi" vaadi yer alırken "Suriye muhalefetiyle ilişkilerimizi sürdürürken Suriye yönetimiyle de ilişki kuracağız" denildi.

  CHP bildirgesinde ayrıca ABD yönetiminin önceki gün durdurulması kararı alındığını açıkladığı eğit-donat programının "uluslararası hukuka ve komşuluk ilişkilerine aykırı" olduğu gerekçesiyle sona erdirileceği vaadi yer aldı.

  ‘GÜVENLİ BÖLGE İÇİN SURİYE YÖNETİMİNİN RIZASI' ŞARTI

  Türkiye'de hükümetin uzun süredir savunduğu "güvenli bölge" uygulamasına da destek konusunda ise CHP bildirgesinde ilginç bir şart yer aldı. Suriye yönetiminin "güvenli bölge" uygulamasının kendi egemenlik haklarını ihlal edeceği açıklamasına karşın CHP bildirgesinde "Güvenli bölge uygulamasını Suriye yönetiminin rızasının olması ve koalisyon ülkelerinin desteğinin sağlanması durumunda hayata geçireceğiz" denildi.

  7 Haziran seçimleri için hazırlanan bildirgeden farklı olarak CHP'nin yeni seçim bildirgesinde yaz boyunca dünya gündeminde yer alan Suriyeli mülteciler için geniş bir bölüm ayrıldı.

  TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERE YÖNELİK VAATLERİ İÇİN ÜÇ SAYFA AYRILDI

  CHP'nin 7 Haziran öncesi "Suriye'de barış sağlandıktan sonra Türkiye'deki Suriyeliler'i geri göndereceğiz" vaadi AKP tarafından yoğun eleştiri görmüştü. Bu eleştirileri boşa çıkarmak için CHP'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik vaatleri için üç sayfa ayrıldı.

  Türkiye'deki Suriyeliler'den "Suriyeli mülteciler" olarak söz edilen bildirgede Suriyeli mültecilerin yiyecek, giyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlara erişiminin güvence altına alınacağı vaadinde bulunuldu.

  "Mülteciler için ayrılan fonların önemli bir bölümünü eğitim ve sağlık alanlarında değerlendirecek, halkımızın da, mültecilerin de mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" denilen bildirgede mültecilerle ilgili şu vaatler yer aldı:

  "Suriyeli mültecilerin ülkelerine sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri için önleyici sağlık hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.

  Barınma konusunda uluslararası yardım kuruluşlarından mali destek alarak mevcut kapasiteyi geliştirecek ve koşulları iyileştireceğiz.

  Kira ve konut fiyatlarının arttığı, mültecilerin yoğun yaşadığı yerlerde hem yerel halkı gözeten hem de mültecilerin mağduriyetini gideren düzenlemeler yapacağız.

  SURİYELİ ÇOCUKLARA ÖZEL MÜFREDAT SÖZÜ

  SURİYELİ GENÇ NÜFUS VE EĞİTİM: Eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitim hayatlarının aksamaması için başta UNICEF olmak üzere uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz.

  Çocuk evliliklerinin önüne geçmek ve kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız.

  Suriyelilerin yoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde bilgi iletişim noktaları oluşturarak okullaşamamış çocuk oranını düşüreceğiz.

  Okul çağındaki Suriyeli çocukların ülkelerine geri döndüklerinde denklik sorunu yaşamayacakları bir eğitim müfredatı hazırlayacağız.

  Hazırlanacak müfredatta Suriye içerisinde yaşanan çatışmanın tarafı olmaktan kaçınacağız.

  Okul çağındaki çocuklara savaşın olumsuz etkilerinden uzak bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli psiko-sosyal destekleri sağlayacağız.

  Hem yetişkinlerin hem de okul/geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören çocukların Türkçe öğrenebilmeleri için dil öğrenim kurslarını yaygınlaştıracağız.

  MÜLTECİ KONUK EDEN ÜLKELERLE KONFERANS

  MÜLTECİ KAYITLARI VE PLANLAMA: BM himayesinde başta Türkiye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere mülteci konuk eden ülkelerin katılımıyla bir konferans düzenleyeceğiz.

  Ülkemizdeki Suriyelilerin kayıtlarının eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlayarak sağlıklı bir veri tabanı oluşturacağız.

  Suriyeli mültecilerin kendilerine sunulan tüm hizmetlere etkin erişimini güvence altına almak için doğru bilgilerin sunulacağı ve gerekli yönlendirmelerin yapılacağı acil durum masaları kuracağız.

  Uzun vadeli eylem planları oluşturarak gelecekte karşılaşılabilecek sosyal problemlerin önüne geçeceğiz.

  Mültecilerin, ülkelerine dönebilmeleri için gerekli barış ortamının yeniden sağlanmasına dönük olarak yürütülen girişimlere aktif destek vereceğiz.

  SURİYELİLERE EŞİT ŞARTLARDA İŞ SÖZÜ

  ÇALIŞMA YAŞAMININ VE İŞ GÜVENLİĞİNİN DÜZENLENMESİ: Suriyelilerin çalışma koşullarını ve şartlarını düzenleyecek yasal altyapıyı oluşturacağız.

  Yerel esnafın haksız rekabete uğramaması için Suriyelilerin eşit şartlarla iş hayatına katılmasını sağlayacağız.

  Başta çocuklar olmak üzere Suriyeli mültecilerin kayıt dışı ve insanlık dışı koşullarda çalıştırılmasının önüne geçeceğiz.

  Mültecilerin, içinde bulundukları olumsuz koşullardan ötürü suça itilmesine izin vermeyeceğiz.

  Sınır güvenliğinin ortadan kalktığı bölgelerde hızla yaygınlaşmış olan kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele edeceğiz.

  MÜLTECİLER İLLERE DENGELİ DAĞITILACAK

  MALİ YARDIMLARIN DAĞITIMI VE DENETİMİ: Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ülkemize düşen mali yükü azaltmak için Birleşmiş Milletler fonlarının artırılması için çalışacağız.

  Mültecilere yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen göstereceğiz.

  Birleşmiş Milletler fonları çerçevesinde, yerelde sunulacak hizmetler için belediyelere, misafir ettikleri Suriyelilerin sayısıyla orantılı olarak kaynak aktaracağız.

  Mültecilerin illere dengeli dağılmasını sağlayarak bölgelerimizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel dokunun zarar görmesini engelleyecek, yerel yönetimler üzerindeki hizmet yükünü hafifleteceğiz.

  İSRAİL, MISIR, SURİYE'YE BÜYÜKELÇİ GÖNDERİLECEK

  CHP'nin önceki seçim bildirgesinde Türkiye-İsrail ilişkilerine hiç değinilmemişti. Bu bildirgede ise "Mısır, Suriye ve İsrail'le karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması için girişimde bulunacağız" denildi. Bildirgede, Türkiye'nin mezhepçi politikalar izlemeyeceği belirtilirken Türkiye'nin teröre destek veren bir ülke olarak anılmasının da engelleneceği ifade edildi.  

  Bildirgede ayrıca, Türkiye sınırlarının Suriye ve Irak'a giden teröristler için "sıçrama tahtası" olmasının engelleneceği belirtildi.

  Önceki bildirgeden farklı olarak Yemen'deki çatışmalar konusuna da değinilirken "Yemen'in içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirecek adımların atılması için başta BM olmak üzere uluslararası düzeyde yapılan girişimleri etkin olarak destekleyecek ve içinde yer alacağız" denildi.

  ‘KIRIM'DA TATARLARIN HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDA ISRARLI OLACAĞIZ'

  Bildirgedeki Rusya bölümünde önceki bildirgeye göre bir değişiklik yapılmazken Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirileceği sözü verildi.

  Türkiye'nin enerji güvenliği konusunda, kişisel ilişkilerden uzak, iki devletin de sahip olduğu kurumsal birikimi dışlamadan ve olabildiğince şeffaf temaslar kurulacağı vaadi bulunan bildirgede Kırım konusu da yer aldı. Bildirgede "İlhakını tanımadığımız Kırım'da Tatarlar'ın haklarının korunması konusunda ısrarlı olacağız" denildi.

  İlgili konular:

  Kılıçdaroğlu: Suriyelilere para buluyorsun, sıra emekliye gelince yok
  CHP'nin seçim bildirgesine 'terör' giriyor
  CHP, Irak ve Suriye tezkeresine bu kez 'evet' diyecek
  CHP'den 8 maddelik bildiri: Bu iktidar karşı seçime de hazırız
  Etiketler:
  CHP, Yemen, Kırım, Rusya, Mısır, İsrail, ABD, Suriye, Türkiye
  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın