02:11 24 Nisan 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
  Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi

  'Cumhurbaşkanlığı sistemi' teklifi imzaya açıldı

  © AA / Halil Sağırkaya
  Politika
  URL'yi kısaltın
  0 11

  AK Parti'nin 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' ile ilgili TBMM Başkanlığı'na sunacağı, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

  Teklifin, imzalar tamamlanınca en kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az üçte biri (184) tarafından teklif edilebiliyor.

  Teklifin kabul edilmesi, en az 330 milletvekilinin kabul oyuyla mümkün olabiliyor. Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330'un altında oy alan madde, teklifin tümünün 330 oyun altında kalması halinde de teklifin tümü düşmüş oluyor.

  TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Meclisin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemiyor.

  Anayasa değişiklikleri, Anayasa'nın "Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma" başlıklı 175. maddesinde düzenleniyor.

  CUMHURBAŞKANI KANUNU HALK OYUNA SUNABİLİYOR

  Maddeye göre, anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul'da iki defa görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

  Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabi oluyor.

  Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halk oyuna sunabiliyor.

  Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden az oyla (367) kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

  GEÇERLİ OYLARIN YARISINDAN ÇOĞUNUN KABUL OYU OLMASI GEREKİYOR

  Doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

  Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

  TBMM, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu kanunun halkoylamasına sunulması halinde, anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlıyor.

  Halk oylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınıyor.

  TBMM İÇTÜZÜĞÜ'NDEKİ DÜZENLEMELER

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
  Anayasanın değiştirilmesi, TBMM İçtüzüğü'nün 93. maddesinde de düzenleniyor. Maddeye göre, anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi oluyor. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüyor.

  İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor.

  İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor.

  İlgili konular:

  Özer Sencar: Halkın yüzde 51'i başkanlık sistemine karşı
  Başkanlık sistemine halk onayı yüzde 40'ı aştı
  Başkanlık sistemi için Bahçeli'ye iki öneri
  Prof. Dr. Esmer: Başkanlık sistemi tek adamlığı getirir ama oradan bir iktidar çıkmaz
  HDP: OHAL maskesi altında başkanlık sistemi dayatılıyor
  'CHP'lilerin kanı dökülmeden başkanlık sistemi gelmeyecektir'
  Etiketler:
  Anayasa, başkanlık sistemi, TBMM, AK Parti
  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın