18:37 04 Ağustos 2020
Canlı Yayın
  Politika
  URL'yi kısaltın
  0 21
  Abone ol

  TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, 'Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri' ile 'cezai sorumluluğunu' düzenleyen 2 maddesi daha kabul edildi. Cumhurbaşkanı devletin başı olacak ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak.

  Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin, 'Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinde değişiklik öngören' 9. maddesi, AK Parti'nin kabul edilen önergesi doğrultusunda bazı değişikliklerle kabul edildi.

  Önergeyle, Cumhurbaşkanının üst düzey kamu yöneticilerini atayacağı ve görevlerine son vereceği bölümüne; 'bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyeceği' hükmü eklendi.

  Teklifin, 'Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek' cümlesinin başına 'TBMM adına' ibaresi eklenerek, Cumhurbaşkanının TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı'nı temsil etmesi hükmü getirildi.

  Maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başı olacak ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek; anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verecek.

  Teklife göre, Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açacak.

  CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI İLE BAKANLARI ATAYACAK

  Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

  Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

  Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edecek. Milletlerarası andlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.

  Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

  TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığı'nı temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verecek.

  KİŞİLERİN CEZALARINI HAFİFLETECEK YA DA KALDIRACAK

  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle kişilerin cezalarını hafifletecek veya kaldıracak.

  Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak; temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.

  Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

  Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacak. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.

  Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek.

  Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

  CUMHURBAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

  Teklifin, 'Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu' düzenleyen 10. maddesi de kabul edildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

  Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığı'na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

  Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurul'da görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

  Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

  İlgili konular:

  'Anayasa teklifi yasalaşırsa AB süreci resmen biter'
  Anayasa teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi, 'yedek milletvekilliği' iptal
  Anayasa Komisyonu'nda milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi kabul edildi
  Etiketler:
  Yüce Divan, TSK, TBMM, AK Parti, Anayasa Komisyonu
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın