03:28 04 Ağustos 2020
Canlı Yayın
  Politika
  URL'yi kısaltın
  336
  Abone ol

  TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. gününde teklifin 8. maddesi 339, 9. maddesi 341, 10. maddesi 340, 11. maddesi 342 'Evet' oyuyla kabul edildi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

  Teklifin 11. maddesi 342 oyla kabul edildi. Genel Kurul'daki gizli oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 135 ret oyu kullanıldı; 1 oy çekimser, 3 oy boş çıktı.

  Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

  ​Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

  Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

  10. MADDE: CUMHURBAŞKANI, YARDIMCILARI VE BAKANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

  İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi 340 oyla kabul edildi. Genel Kurul'daki gizli oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 340 kabul, 136 ret oyu kullanıldı; 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

  ​Teklifin 10. maddesi, cumhurbaşkanına vekalet ve cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimi ile cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cezai sorumluluğunu düzenliyor. Maddeye göre, cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

  9. MADDE: CUMHURBAŞKANI'NIN YARGILANMASI

  TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi 341 oyla kabul edildi. 9. maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

  ​Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığı'na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

  8. MADDE: CUMHURBAŞKANI'NA 'DEVLET BAŞKANI' SIFATI GETİRİLİYOR

  Genel Kurul'daki gizli oylamaya 483 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 138 ret oyu kullanıldı; 3 oy geçersiz, 2 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.

  ​Genel Kurul'da uzun süren gerginliklerin ardından görüşmelerine başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 8. maddesine göre, Anayasanın, 'cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine' ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına 'devlet başkanı' sıfatı getiriliyor.

  ​Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verecek.

  ​Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açacak.

  KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ

  Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek.

  Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edecek. Milletlerarası antlaşmaları onaylayacak ve yayımlayacak.

  Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

  TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı'nı temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verecek.

  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletecek veya kaldıracak.

  YÜRÜTME YETKİSİ

  Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve hürriyetler, düzenleme alanı dışında bırakılacak.

  Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. Kanunlarda, kararname konusu ile aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde kanun uygulanacak. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek.

  Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecek. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek.

  Cumhurbaşkanı ayrıca, anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

  İlgili konular:

  Yıldırım: FETÖ'cüler Rus elçi suikastini Nusra'ya yıkmak istiyor
  Bahçeli: Kampanyamız evet üzerine kurulur
  Etiketler:
  Anayasa değişikliği, TBMM Genel Kurulu
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın