Sayın sitemizin okuyucuları! Rusya’nın Sesi (RS FM) isminin değiştiğini ve yeni web sayfasına kavuştuğunu sizlere memnuniyetle bildiriyoruz. İsmimiz artık Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu’dur. Tüm güncellemeleri, son haberleri ve yorumları http://tr.sputniknews.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yer imlerinizi güncelleyin ve bizimle kalmaya devam edin!
5 Aralık 2014, 08:40

"Türkiye ve Rusya'nın artan diyalogu, farkları ortadan kaldırır"

Kolaj: rsfmradio.com

Kolaj: rsfmradio.com

Audio faylı indiriniz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Türk-Rusya Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya-Türkiye ilişkilerini RS FM Ankara Temsilcisi Yurdagül Şimşek'e değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretinin çok yararlı, verimli ve başarılı olduğunu kaydeden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Türkiye ve Rusya'nın birlikte belli konularda ortak hareket geliştirebilmeleri, hem bölge açısından hem dünya açısından çok önemli bir etki yapma potansiyeline sahip" dedi.

Türkiye ile Rusya'nın özellikle Suriye konusunda farklı tezleri savunmasını da değerlendiren Çonkar, "Rusya, Suriye'deki rejimin değişmesi halinde kendi önceliklerinin ve çıkarlarının nasıl etkilenebileceği konusunda kesin bir görüntü alamıyor ve endişeleri var. Türkiye'de bu konuda tabi ki, Rusya'ya belli güvenceleri sağlamaya çalışıyor, kendi kapasitesi ve imkanları çerçevesinde" diye konuştu. Çonkar, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerin devam etmesinin de iki ülkeyi daha fazla ortak konum üzerinde anlaşabilir hale getireceğine inandığını da söyledi.

Türk-Rusya Toplumsal Forumu Eş Başkanı da olan Dışişleri Komisyon Başkanı Çonkar'ın RS FM'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Yararlı, verimli, başarılı bir ziyaret"

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretini, iki ülke arasında yapılan anlaşmaları ve çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÇONKAR: Öncelikle çok yararlı, çok verimli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Devlet Başkanlarımız karşılıklı olarak planlananın da çok ötesinde derinlemesine görüşmelerde bulundular. Hem ekonomik konularda bazı karara bağlanması gereken konular bu vesileyle karara bağlanmış oldu, hem de siyasi konularda da yeniden bir durum değerlendirmesi yapılıp, neler yapılabileceği müzakere edilmiş oldu. Türkiye ve Rusya'nın birlikte belli konularda ortak hareket geliştirebilmeleri hem bölge açısından hem dünya açısından çok önemli bir etki yapma potansiyeline sahip. O yüzden bu tarz üst düzey işbirliği konseyi toplantıları her sene tekrar edildiği için ve gündemi devamlılık arz ettiği için birbirinin üzerine inşa ederek yeni gelişmelere vesile oluyor. Bu açıdan çok önemliydi. Biz bu 5. toplantıda bunun etkisini görmeye başladık daha da fazla. Çünkü o ilişki oluşan, biriken, belli bir noktaya gelen konular artık somut sonuçlara bağlanmaya başlıyor. Yeni anlaşmalar imzalanıyor, ekonomik meseleler, tarımla ilgili konular, ihracatla ilgili konular, nakliye ile ilgili konular, iki ülke toplumlarının birbirlerine yakınlaşması konusunda bizim toplumsal forum olarak yaptığımız faaliyetlerin somutlaşmasıyla ilişkiler daha görünür bir hal alıyor ve somut sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden ben bu ziyaretin çok başarılı bir ziyaret olduğu kanaatindeyim.

"Rusya'ya mesajlarımızı net verdik"

Görüşmeler de çok güzel bir ortamda geçti. Rusya'ya biz farklı düşündüğümüz konularda mesajlarımızı çok net bir şekilde vermiş olduk. Rusya'da bu konuda tabi ki, kendi değerlendirmelerini de yaparak, ama aynı zamanda da Türkiye gibi çok önem verdiği bir ortağının da hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak politikalar belirleme konusunda bir yol çiziyor kendine. Bu da bizim ilişkilerimizi sağlam zemine oturtuyor.

"Büyük projeler uzun sürede aksıda beklemez"

- Görüşmelerde ağırlıklı olarak enerji, ticaret yani ekonomi konuları ele alındı. Rusya, Güney Akım projesinden vazgeçtiğini de duyurdu ve Türkiye'ye yöneldi. AB ve Bulgaristan'ın etkisiyle vazgeçildiğini de belirttiler. Bu Türkiye'yi, Rusya'yı hem de AB'yi nasıl etkiler?

ÇONKAR: Burada alternatifler elbette ki olduğu için Rusya açısından, bunun hayata geçmesi noktasında belli bir bekleme süresi olabilir. Bir noktadan sonra alternatiflere yönelmesi beklenir, çünkü bunlar büyük yatırım gerektiren projelerdir ve çok uzun süre askıda beklemez, bekletilemez. Avrupa'daki tutumdan dolayı Rusya bunun gerçekleştirilebilir olmadığı kararını verdiği için uzun vadeli bir politika ile Türkiye ile daha fazla enerji nakil hatları üzerinde boru hatları üzerinde daha yakın çalışmasını daha stratejik ve daha güvenilir olduğu kanaatine ulaştı. Bu önemli bir adımdır, önemli bir kırılmadır. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz. Türkiye olarak biz Avrupa ile Rusya'nın da olumlu, pozitif bir ilişki çerçevesinde ilişkilerini oturtabilmesi, geliştirebilmesi için bir köprü vazifesi de görüyoruz Türkiye olarak. Bu tarz gelişmelerde bunu güçlendiren sebepler oluşturuyor. Doğal olarak Türkiye, enerji konusunda Avrupa'ya, Rusya'dan alacağı tedarik edeceği gazı çok daha kolay imkanlarla, daha iyi şartlarla ulaştırma imkanına sahip olacak. Güzergahta değişiklikler planlanacak.

"Türkiye bu projeye hazır"

- Peki Türkiye, bu büyük projelere hazır mı?

ÇONKAR: Tabi ki çok büyük projeler. Türkiye buna hazır, Türkiye zaten yapmış olduğu anlaşmalarla daha önce TANAP anlaşması yapıldı biliyorsunuz Azerbaycan ile. Bu projeler uygulamaya geçiriliyor ve hepsi zamanında başarıyla uygulanabilecek noktaya geliyor. Bunun da aynı şekilde ben başarılı olacağını düşünüyorum.

"Hep birlikte kazanalım politikası"

- Enerjide Rusya ile işbirliği çok önemli. Yeni anlaşmalar da gündemde. Türkiye'nin enerjide, doğal gazda Rusya'ya bağımlı hale gelebileceği, bunun ileride başka sorunlara yol açabileceği endişeleri de dile getiriliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu endişeleri?

ÇONKAR: Tam tersine burada demin de ifade ettiğim gibi Türkiye, Rusya işbirliğini geliştirirken aynı zamanda da Azerbaycan'dan Hazar denizinden ve Orta Asya kaynaklarından da istifade eden diğer projeleri de alternatif olarak geliştiriyor. Kuzey Irak'la, Irak'la petrol ve doğal gaz konusunda işbirliği yapıyor. Yani Türkiye burada tüm tedarikçilere imkan açarak, fırsat açarak, onlara kapılarını açarak hep birlikte kazanalım politikasını güdüyor. Bence bu politikada gerek Rusya'dan gerek Azerbaycan'dan gerek Irak'tan bütün ülkelerden pozitif bir yaklaşımla dönüş almaya başladı Türkiye. Bu bence bölgemiz ve dünya için sevindirici bir gelişme. İstikrarlı bir Türkiye hem Rusya için hem Avrupa için hem Ortadoğu için bence en büyük güvencedir.

"Siyasi konuları liderler ele aldı"

- Görüşmelerde Ortoğu'daki gelişmeler, Ukrayna krizi ve Kırım meselesi de tartışılmış olsa gerek. Rusya ve Türkiye özellikle Suriye konusunda farklı düşündüğünü bir kez daha ortaya koydu. Siz de bu görüşmelerde bulundunuz, bu konular nasıl gündeme geldi?

ÇONKAR: Doğrusunu söylemek gerekirse bizim heyetler arası görüşmelerimizde bu konuların detaylarına girilmedi. Çünkü ikili görüşmede devlet başkanları çok detaylı olarak ele aldılar, heyetler arası görüşmelerde diğer konulara biz ağırlık verelim diyerek, ekonomi, toplumsal forum, onun yanında enerji, nükleer enerji gibi hususlar, ticaret gibi konular konuşuldu. O yüzden siyasi konular liderler arasındaki toplantıda ele alındı. Biz onun içeriğine vakıf değiliz

Rusya'nın Esad sonrası endişeleri

- Genel olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz, Türkiye ile Rusya'nın farklı tezleri savunmasını?

ÇONKAR: Evet burada şöyle bir durum var. Benim gördüğüm kadarıyla Rusya, Suriye'deki rejimin değişmesi halinde kendi önceliklerinin ve çıkarlarının nasıl etkilenebileceği konusunda kesin bir görüntü alamıyor ve endişeleri var. Yani sonrasıyla alakalı belli endişeleri var. Türkiye'de bu konuda tabi ki, Rusya'ya belli güvenceleri sağlamaya çalışıyor, kendi kapasitesi ve imkanları çerçevesinde. Rusya'yla İran'la işbirliği halinde bir dönüşümün sağlanması ve sulhun sağlanarak herkesin çatışmadan yaşayabileceği bir Suriye'nin oluşturulabilmesi için ortak hareket etme teklifini ortaya koyuyor. Türkiye'nin yaklaşımı bu. Zaman içerisinde yaşananlar, hadiseler Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu yaklaşımın doğru olduğunu diğer partnerlerine de gösteriyor. Rusya'da bence bir güven ilişkisi geliştiği ölçüde Türkiye ile bu konularda daha rahat adım atar hale gelecek. Ben buna inanıyorum. İşte bu tarz görüşmeler yaşadığımız ayrı, farklı fikirlere rağmen halen Rusya ile önemli projelerde ileri adım atabilmemiz bu güven ilişkisinin kuvvetlenmesine neden oluyor ve siyasi konularda da daha rahat ortak noktalar bulabileceğimizi düşünüyorum. Yani diplomasi, uluslararası ilişkiler, siyasi süreçler zor süreçlerdir ve zaman isteyen süreçlerdir. O yüzden normal görmek lazım bazı fikir ayrılıklarını ama temel değerler konusunda ben yaklaşıldığına inanıyorum. Devlet başkanlarının ifadelerinden de ben bunu açıkçası anlıyorum. İnsani değerler yani bir noktadan sonra bizim insan olarak siyasetçiler, devlet başkanları olarak her birimizin sorumlu olduğu dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acıların, sıkıntıların bu ızdırapların dindirilmesi noktasında bir ortak hareket alanıdır. Biz Rusya ile bunu başarırsak çok önemli bir bölgeye, çok ciddi bir istikrar temin etme imkanı oluşturacağımızı düşünüyoruz. Bu yüzden bu ilişkiye önem veriyoruz.

"Diyaloglar sürerse farklar ortadan kalkabilir"

- Yani Türkiye ve Rusya diplomatik anlamda görüşmeye devam ettiği sürece karşılıklı tezlerin tartışılacağı ve belli bir noktada anlaşılabileceğini düşünüyorsunuz öyle mi?

ÇONKAR: Çok önemsiyorum ben. Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye yakın durması, yakınlaşması Türkiye'nin de Rusya'nın endişelerini anlayarak onlara bir güven ilişkisi içerisinde yaklaşmasının belli farkları ortadan kaldıracağını ve daha fazla ortak konum üzerinde anlaşılabilir hale geleceğine inanıyorum. Bunun emarelerini görüyoruz biz diyaloglarımızda görüşmelerimizde.

  •  
    Ve paylaş