Sayın sitemizin okuyucuları! Rusya’nın Sesi (RS FM) isminin değiştiğini ve yeni web sayfasına kavuştuğunu sizlere memnuniyetle bildiriyoruz. İsmimiz artık Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu’dur. Tüm güncellemeleri, son haberleri ve yorumları http://tr.sputniknews.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yer imlerinizi güncelleyin ve bizimle kalmaya devam edin!
18 Aralık 2014, 21:18

Suda tasarruflu kullanım ödüllendirilecek

Kolaj: rsfmradio.com

Kolaj: rsfmradio.com

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programlarının 2. Paket, makro alanları ilgilendiren 8 başlıktan oluştu. Pakette yer alan 'yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı' dikkat çeken önlemler yer aldı.

Buna göre, 12 yaşın altındaki çocukların ticari reklamlarda kullanılmasının önlenmesi sağlanacak; altın saklama ve altın transfer sistemi geliştirilecek; suyu tasarruflu kullanım ödüllendirilecek.

Yurtiçi tasarruf oranının dönem sonunda yüzde 19'ü yükseltilmesinin hedeflendiği programda; "Mali Piyasa Araçlarıyla Tasarrufların Özendirilmesi", "İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi", "Kredi Düzenlemeleriyle Tasarrufların Özendirilmesi ve Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi", "Tamamlayıcı Sigortacılığın Geliştirilmesi" ve "Vergisel Araçlarla Tasarrufların Özendirilmesi ve Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi" başlıkları altında yapılacaklar tek tek sıralandı.

Finansal konulara ilgi artırılacak

Eylem planına göre; Türkiye'deki finansal okuryazarlık düzeyinin izlenmesine yönelik anket çalışmaları yapılacak ve anketler periyodik olarak tekrarlanacak. Konferans, seminer, TV-radyo programları ve yarışmalar yoluyla finansal konulara ilgi artırılacak. Aile fertleri ve kadınlara finans konusunda eğitimler verilecek. İlk ve orta öğretim düzeyinde müfredattaki ve yaygın eğitim programlarındaki temel finans konularının geliştirilmesi ve öğretmenler ile eğitim yöneticilerinin eğitimi sağlanacak

Vergisel farklılıklar gözden geçirilecek

Altın ile altın ve diğer kıymetli maden fonları arasındaki vergisel farklılıkların ortadan kaldırılması konusu gözden geçirilecek. Finansal erişimde ATM’lerin ortak kullanımına dayalı ATM optimizasyonu sağlanacak. Küçük tasarrufları özendirmeye yönelik bankacılık ürünleri geliştirilecek. Bankacılık sektöründe küçük tasarruflara yönelik ürün sayısının artırılması için çalışma yapılacak. Ayrıca, vadesiz hesaplara faiz ödenmesi ve vadeli mevduatların vadesinden önce çekilmesi durumunda kısmi faiz ödenmesi uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışılacak.

Şirketler borsaya çekilecek

İSO 500 listesinde yer alan şirketlerin borsaya çekilmesi, halka açık şirketler için kurumlar vergisi oranının farklılaştırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Altın yatırımları finansal sisteme kazandırılacak

Altın bankacılığıyla ilgili bilgi ve veriler iyileştirilecek. Altın yatırımcısının davranış modeline uygun stratejiler belirlenebilmesi için altınla ilgili bilgi ve veriler ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek. Bu çerçevede FİNTÜRK verilerinde yer alan mevduat ve kredi verilerine altın kırılımı eklenecek. Bankalar nezdinde açılan altın hesaplarının kaynağı olan 995/1000 saflıktan yukarı hurda olmayan altın ile değerleme sonrası tespit edilen 995/1000’den düşük hurda altın verisinin izlenmesi amacıyla form düzenlenecek. Darphane tarafından basılan altınların izlenebilirliği ve doğrulanabilirliği sağlanacak. Altın yatırımlarının finansal sisteme kazandırılması ve altın dolaşımını izlenebilir kılmak amacıyla yöntemler geliştirilecek. Bu çerçevede; Darphane tarafından basılan altınlar için sertifikasyon ve güvenlik sisteminin geliştirilmesi sağlanacak.

Altın saklama hizmeti, transfer sistemi geliştirilecek

Kuyumcuların bankalara ekspertiz hizmeti verebilmesi için iş modeli geliştirilecektir. Altın saklama hizmetleri geliştirilecektir. Hem halka güven vermesi hem de piyasaya likidite sağlanması amacıyla bankalarca toplanan fiziki altının en azından belli bir oranının Türkiye’de saklanmasına ilişkin sistem geliştirilecek. Bu çerçevede; bölgesel gümrüklü ve gümrüksüz saklama merkezi kurulması sağlanacak. Altın transfer sistemi geliştirilecek. Altın transfer sistemi ile altın transferlerinin bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Denetimler artırılacak

Tüketicilere yönelik mal ve hizmetlere ilişkin denetimler sayı ve nitelik açısından geliştirilecek. Mobil Tüketici Projesi aktif bir biçimde kullanılır hale getirilecek.

Kısa film ve kamu spotları yayınlanacak

Televizyon ve radyo programları ile sinema yapımlarına uygun şekilde hazırlanmış tüketicinin korunması odaklı içeriğin ve "tüketicinin korunması" ve "israfın önlenmesi" temalı kısa filmler ile kamu spotlarının kitlesel iletişim araçlarında yer alması sağlanacak.

Okullarda tüketici haftası

Eylem palanında, çocuklara ve ailelere tasarruf alışkanlığı kazandırılması yapılacaklara da yer verildi. Buna göre, çocuklara yönelik programlara bilinçli tüketim ve israfın önlenmesine ilişkin yeni içerik eklenecek ve var olan içerik geliştirilecek. Ailelere ve çocuklara tasarrufu özendirici ve bilinçlendirici nitelikte broşür, kitapçık vb. materyaller dağıtılacak. Müfredatta yer alan ihtiyaç, tasarruf ve israfa ilişkin bilinçlendirici nitelikteki içerik geliştirilecek. Okullarda 'Tüketici Haftası' etkinlikleri düzenlenecek.

Çocuklara ticari reklam yasağı

12 yaşın altındaki çocukların ticari reklamlarda kullanılmasının önlenmesi sağlanacak. Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik reklamların ticari reklam ve ilanlara ilişkin yasal düzenlemelerde ele alınması yoluyla bu alanda ortaya çıkabilecek istismar ya da ihlallerin önüne geçilmesi hedeflenecek.

Kampanyalar düzenlenecek

Plana göre ayrıca, kamuoyuna yönelik olarak genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürütülecek. Ekmek israfının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanacak.

İkinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine gidecek

Kullanılmış giysi, ayakkabı vb. ürünlerin yeniden değerlendirilebilmesi için işlevsel ve sürekli yapılar oluşturulacak. İkinci el giyim eşyası ve ayakkabı gibi ürünlerden kullanım değeri taşıyanların belediyeler/valilikler bünyesinde organize edilecek birimler vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedeflenecek. Sosyal yardımlaşma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu alanda yürütülecek faaliyetler için bilinçlendirici ve yönlendirici bir rol üstleneceklerdir.

Su tasarrufuna ödül

Su israfının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek. Bu eylem kapsamında; şebeke kayıplarının minimize edilmesi, tasarruflu kullanımın ödüllendirilmesi, fotoselli muslukların yaygınlaştırılması, kent içi yeşil alanların sulanmasının atık suların arıtılmasıyla sağlanması, toprak ve su kaynaklarının yağ ve ağır metallerle kirletilmemesi, kullanıcıların içme suyu tasarrufu konusunda her kuşak için farklı eğitim modelleri ile sürekli eğitilmesi ve alışkanlık oluşturulması, evlerde ve işyerlerinde kirletmeyi engelleyici altyapı geliştirilmesi ve bilincin oluşturulması ve atık suların arıtılarak su çevrimine dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kozmetik ürün, ev aletleri tasarrufu

Temizlik ve kozmetik ürünlerinin tüketiminde israfın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Elektrikli ev aletleri ve elektronik ürünlerin tüketiminde israfın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek. Katı atık, cam, kâğıt, plastik, elektronik vb. atıkların geri kazanımı için atık toplama ve dönüştürme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sağlanacak.

  •  
    Ve paylaş