11:04 19 Ocak 2020
Canlı Yayın
  Rusça Dersleri
  URL'yi kısaltın
  0 30
  Abone ol

  Bugünkü dersimizde Rusça’daki yer belirten zarflar üzerinde duracağız.

  Bu zarfları, yolu, bir şeyin veya bir kimsenin nerede olduğunu, nereden nereye hareket ettiğini sorarak veya göstererek kullanırız. Bunlar, cümlede fiilden sonra gelir, fiile göre farklı hallerde kullanılır. Bugün üzerinde duracağımız zarflar, ‘где?’ [gde] (nerede?), ‘куда́?’ [kudá] (nereye?), ‘отку́да?’ [atkúda] (nereden?) sorularına yanıt verir.

  İlk olarak işimizi kolaylaştıracak durumla karşılaşıyoruz. ‘Где?’ (nerede) ve ‘отку́да?’ (nereden) sorularına cevap veren ve yer belirten zarfların, —DA ve —DAn çekimleri neredeyse aynı (son 3 şekli farklı):

  Где? – Nerede?

  сле́ва [sléva] solda

  спра́ва [správa] sağda

  сза́ди [zzádi] arkada

  впереди́ [fpiridí] ileride

  внизу́ [vnizú] aşağıda

  наверху́ [navirhú] yukarıda

  Отку́да? – Nereden?

  сле́ва [sléva] soldan

  спра́ва [správa] sağdan

  сза́ди [zzádi] arkadan

  спе́реди [spéridi] ileriden

  сни́зу [snízu] aşağıdan

  све́рху [svérhu] yukarıdan

  Şimdi ‘куда́?’ (nereye) sorusuna cevap veren zarflara bakıyoruz:

  Куда́? – Nereye?

  нале́во [naléva] sola

  направо́ [napráva] sağa

  наза́д [nazát] arkaya

  вперёд [fpiryót] ileriye

  вниз [vnis] aşağıya

  наве́рх [navérh] yukarıya

  Lütfen, Yer Belirten Zarfların Fiillerle kullanışlarına bakın:

  Где? – Nerede?

  находи́ться сле́ва (от) (bir şeyin, bir kimsenin) solunda bulunmak

  располага́ться спра́ва (от)(bir şeyin, bir kimsenin) sağında bulunmak

  видне́ться сза́ди (чего?) (bir şeyin) arkasında görünmek

  показа́ться впереди́ileride görünmek

  стоя́ть внизу́aşağıda durmak

  лежа́ть наверху́ yukarıda durmak

  Отку́да? – Nereden?

  вы́йти сле́ваsoldan çıkmak

  вы́ехать спра́ва sağdan çıkmak

  подойти́ сза́диarkadan yaklaşmak

  подня́ться сни́зу
  aşağıdan çıkmak, kalkmak

  спусти́ться све́рхуyukarıdan inmek

  Куда́? – Nereye?

  поверну́ть нале́воsola dönmek

  пойти́ напра́во sağa gitmek

  верну́ться наза́дgeriye dönmek

  дви́гаться вперёдileriye gitmek, ilerlemek

  спусти́ться внизaşağıya inmek

  подня́ться наве́рхyukarıya çıkmak

  Lütfen, örneklere bakın:

  1.

  —  Где (нахо́дится) кинотеа́тр? – Sinema nerede (bulunuyor)?

  — Кинотеа́тр (нахо́дится) спра́ва от метро́. – Sinema, metronun sağında bulunuyor.

  2.

  — Где сейча́с Серге́й? – Sergey şuan nerede?

  — Серге́й уже́ (где?) внизу́, ждёт нас в ло́бби. – Sergey artık aşağıda, bizi lobide bekliyor.

  — Хорошо́, дава́йте спу́стимся (куда?) вниз. – Tamam, aşağıya inelim.

  3.

  — Я е́хал по у́лице и вдру́г на меня́ (откуда?) спе́реди вы́ехал большо́й грузови́к. – Yolda gidiyordum, birden (ileriden) tam önüme büyük bir kamyon çıktı.

  4.

  — Пожа́луйста, верни́тесь (куда?) наза́д и подожди́те нас (где?) наверху́ в за́ле. – Lütfen, geri dönün ve bizi yukarıda, salonda bekleyin.

  5.

  — Лифт спусти́лся (откуда?) све́рху (куда?) вниз и сейча́с сно́ва подни́мется (куда?) наве́рх. – Asansör yukarıdan aşağıya indi ve şimdi tekrar yukarıya çıkacak.

  6.

  — Мы пи́шем (откуда?) сле́ва (куда?) напра́во, а ара́бы – (откуда?) спра́ва (куда?) нале́во. – Biz soldan sağa yazıyoruz, Araplar ise sağdan sola yazıyor.

  7.

  — Он смо́трит на всех (откуда?) све́рху (куда?) вниз. – Herkese yukarıdan bakıyor.

   Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

  Etiketler:
  Rusça
  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın