11:58 18 Ocak 2020
Canlı Yayın
  Rusça Dersleri
  URL'yi kısaltın
  0 0 0
  Abone ol

  Bugünkü dersimizde Rusça’da yemek yapma ile ilgili diyalogları inceleyeceğiz.

  Мурат: Све́та, научи́ меня́ гото́вить что́-нибудь из ру́сской ку́хни. – Sveta, bana Rus mutfağından birşey pişirmeyi öğret.

  Света: С удово́льствием. Ду́маю, сто́ит нача́ть с борща́. Борщ – э́то ру́сский традицио́нный суп из мя́са и овоще́й. У ру́сских да́же есть посло́вицы: «Борщ да ка́ша – пи́ща на́ша», «Борщ и капу́ста – в до́ме не пу́сто». – Memnuniyetle! Sanırım, borç çorbasıyla başlayalım. Borç, Rusların geleneksel etli sebzeli çorbası. Hatta Rusların birkaç atasözü bulunuyor: ‘Borç ve lapa hazır yemeğimiz’, ‘Borç ve lahana varsa ev boş sayılmaz’.

  Мурат: Здо́рово! Что нам пона́добится? – Ne güzel! Bize neler gerekli olacak?

  Света: Нам пона́добится мя́со, говя́дина, карто́фель, капу́ста, свёкла, морко́вь, ре́пчатый лук, тома́тная па́ста, у́ксус, чесно́к, лавро́вый лист, соль, пе́рец и зе́лень. – Bize et, dana eti, patates, lahana, pancar, havuç, yemeklik soğan, salça, sirke, sarımsak, defne yaprağı, tuz, biber ve yeşillik gerekli olacak.

  Мурат: Э́то всё у тебя́ есть и́ли ну́жно купи́ть? – Tüm bunlar var mı sende yoksa almamız mı gerekir?

  Света:
  Ну́жно купи́ть мя́со и ово́щи. О́вощи лу́чше купи́ть на ры́нке, а мя́со – в прове́ренном магази́не. – Et ve sebze almamız lazım. En iyisi, sebzeleri pazardan, etleri ise güvenilir bir marketten almak.

  Мурат: Хорошо́, соста́вь мне спи́сок, я схожу́ и куплю́. – Tamam, bana liste yap da gidip alırım.

  Света:
  Договори́лись. – Anlaştık.

  гото́вить [gatóvit’] – yemek yapmak, pişirmek

  ру́сская ку́хня [rúskaya kúhnya] – Rus mutfağı

  суп [sup] – çorba

  говя́дина [gavyádina] – dana eti

  карто́фель [kartófil’] — patates

  капу́ста [kapústa] – lahana

  свёкла [svö́kla] – pancar

  морко́вь [markóf’] – havuç

  ре́пчатый лук [répçıtıy luk] – yemeklik soğan

  тома́тная па́ста [tamátnaya pásta] – salça

  у́ксус [úksus] – sirke

  чесно́к [çisnók] – sarımsak

  лавро́вый лист [lavróvıy list] – defne yaprağı

  соль [sol’] – tuz пе́рец [périts] – biber

  зе́лень [zélin’] – yeşillik

  соста́вить спи́сок [sastávit’ spísak] – liste yapmak


  * * *
  Света: Ну что ж, все ингредие́нты у нас есть. Мо́жем начина́ть гото́вить. Сейча́с я вы́мою мя́со, положу́ его́ в кастрю́лю, залью́ водо́й и сварю́ бульо́н. Мя́со на́до вари́ть полтора́ часа́. – Evet, bizde tüm malzemeler var. Borç pişirmeye başlayabiliriz. Şimdi eti yıkayıp tencereye koyarım, suyu eklerim ve et suyu hazırlarım. Eti bir buçuk saat haşlamak lazım.

  Мурат: А мне что де́лать? – Ben ne yapayım?

  Света: Ты пока́ займи́сь овоща́ми. Ме́лко наре́жь лук, натри́ морко́вь на сре́дней тёрке, нашинку́й капу́сту. – Şimdilik sebzeleri hazırla. Soğanı küçük küçük doğra, havucu orta boyutta rendele, lahanayı ince ince kes.

  Мурат:
  Хорошо́. А почему́ борщ получа́ется кра́сным? – Tamam. Borç neden kırmızı oluyor acaba?

  Света: О, э́то гла́вный секре́т на́шего су́па. Я как раз займу́сь э́тим сейча́с. Смотри́, я беру́ свёклу, нареза́ю соло́мкой и обжа́риваю в сковороде́ на расти́тельном ма́сле. Тепе́рь добавля́ю одну́ ча́йную ло́жку у́ксуса и три столо́вые ло́жки тома́тной па́сты. – Bu, çorbamızın en büyük sırrı. Şimdi bunu yapacağım zaten. Bak, pancarı alıyorum, ince ince doğruyorum ve tavada sıvıyağ ile kızartıyorum. Şimdi bir çay kaşığı sirke ve üç yemek kaşığı salça ekliyorum.

  Мурат: Тепе́рь я по́нял, поче́му суп кра́сный! – Şimdi çorba neden kırmızı olduğunu anladım!

  Света:
  Да, э́то из-за свёклы и тома́тной па́сты. Ты поре́зал о́вощи? – Evet, bu pancar ve salça yüzünden oluyor. Sebzeleri kestin mi?

  Мурат: Да, у меня́ всё гото́во. – Evet bende her şey hazır.

  Света: Тогда́ сейча́с обжа́рим лук и морко́вь на расти́тельном ма́сле. – Şimdi soğan ve havucu sıvıyağda kızartalım.

  Мурат: Хорошо́, я сде́лаю э́то. – Tamam, ben yaparım.

  Света: А я сейча́с почи́щу карто́фель, наре́жу его́ ку́биками… – Ben de patatesleri soyup küp şeklinde keseyim…

  ингредие́нты [ingridiyéntı] – malzemeler

  вы́мыть [vı́mıt’] – yıkamak

  положить в кастрю́лю [palajı́t’ fkastryúlyu] – tencereye koymak

  зали́ть водо́й [zalít’ vadóy] – su eklemek

  свари́ть бульо́н [svarít’ bulyón] – et suyu yapmak

  ме́лко наре́зать [mélka narézat’] – küçük küçük doğramak

  натере́ть [natirét’] – rendelemek

  нашинкова́ть [naşınkavát’] – ince kesmek

  нареза́ть соло́мкой [narézat’ salómkay] ince uzun şerit şeklinde kesmek

  обжа́ривать [abjárivat’] kızartmak

  наре́зать ку́биками [narézat’ kúbikami] – küp şeklinde kesmek


  * * *
  Света: Мура́т, у нас всё гото́во. Достаём мя́со из бульо́на, ре́жем на кусо́чки и кладём обра́тно в бульо́н. Пото́м кладём в бульо́н карто́фель и добавля́ем соль. – Murat, herşeyimiz hazır. Et suyundan eti çıkarıyoruz, parça parça kesiyoruz ve yine suya koyuyoruz. Sonra suya patatesleri koyup tuz ekliyoruz.

  Мурат: Я по́нял, тепе́рь мы доба́вим туда́ все о́вощи. – Anladım, şimdi tüm sebzeleri ekleyeceğiz.

  Света: Ве́рно! Гла́вное, де́лать э́то тогда́, когда́ бульо́н закипи́т и о́вощи немно́го пова́рятся. По́сле карто́феля добавля́ем капу́сту, зате́м свёклу, лук и морко́вь. В са́мом конце́ добавля́ем лавро́вый лист. – Doğru! En önemlisi, bunu et suyu kaynadığı zaman ve sebzeler biraz suyun içinde kaldıktan sonra yapmak. Patateslerden sonra lahana, pancar, soğan ve havucu ekliyoruz.

  Мурат: Ско́лько лавро́вого листа́? – Ne kadar defne yaprağı (lazım)?

  Света: 2-3 листа́. А пото́м чесно́к, кото́рый на́до ме́лко поре́зать, соль-пе́рец и зе́лень. – 2-3 yaprak. Sonra da küçük küçük kestiğimiz sarımsak (ekliyoruz), tuz-biber ve yeşillik.

  Мурат: Отли́чно! И наш суп гото́в? – Çok güzel! Çorbamız hazır mı?

  Света: Практи́чески да. Тепе́рь ну́жно дать ему́ настоя́ться 15-20 мину́т. И мо́жно есть. Но са́мый лу́чший вкус у борща́ бу́дет за́втра. – Evet, neredeyse hazır. Şimdi 15-20 dakika bekletmeliyiz. Sonra yiyebiliriz. Ama borçun en iyi tadı ertesi gün olur.

  Мурат: Прия́тного аппети́та! – Afiyet olsun!

  Света: И тебе́ то́же! – Sana da!

  закипа́ть [zakipát’] kaynamak

  дать настоя́ться [dat’ nastayátsa] bekletmek


  Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.

  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın