02:02 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
  Rusça Dersleri
  URL'yi kısaltın
  0 10
  Abone ol

  Bugünkü dersimizde Rusça’da havalimanında kayıp bagaj ile ilgili diyalogları üzerinde duracağız.

  Мурат: До́брый день! Где мо́жно получи́ть бага́ж? – İyi günler. Bagajımı nereden alabilirim?

  Рабо́тник аэропо́рта: Отку́да вы прилете́ли? – Nereden geliyorsunuz?

  Мурат:
  Из Стамбу́ла. – İstanbul’dan.

  Рабо́тник аэропо́рта: Сейча́с пройди́те в зал прилёта и найди́те но́мер ва́шего ре́йса на табло́ транспортёра. Бага́ж ско́ро подаду́т. – Şimdi geliş salonuna gidin ve bagaj şeridi ekranında sefer numaranızı bulun. Bagaj çok yakında gelecek.

  Мурат: Где мо́жно взять теле́жку для багажа́? – Bagaj arabasını nereden alabilirim?

  Рабо́тник аэропо́рта:
  В це́нтре за́ла. – Salonun ortasında.

  Мурат: Спаси́бо. – Teşekkürler.

  получи́ть бага́ж [paluçít’ bagáş] – bagaj almak

  зал прилёта [zal prilyóta] – geliş salonu

  табло [tabló] – ekran

  транспортёр [transpartyór] – bagaj şeridi

  теле́жка для багажа́ [tiléşka dlya bagajá] – bagaj arabası


  * * *
  Мурат: Прости́те, э́то весь бага́ж со стамбу́льского ре́йса? – Pardon, İstanbul seferinden bagajlar bu kadar mı?

  Рабо́тник аэропо́рта: Сейча́с узна́ю…Да, бо́льше ниче́го нет. – Hemen öğreneyim…Evet, başka bir şey yok.

  Мурат:
  Я не могу́ найти́ свой бага́ж. Куда́ мне обрати́ться? – Bagajımı bulamıyorum. Nereye başvurabilirim?

  Рабо́тник аэропо́рта:
  Вам ну́жно в бюро́ нахо́док. Э́то в конце́ за́ла, спра́ва. Смотри́те, там ещё напи́сано «Ро́зыск багажа́». – ‘Kayıp eşya’ bürosuna gitmeniz lazım. Salonun sonunda, sağ tarafta. Bakın, orada ‘Kayıp bagaj’ yazıyor.

  найти́ бага́ж [naytí bagáş] – bagaj bulmak

  обрати́ться [abratítsa] – başvurmak

  бюро́ нахо́док [byuró nahódak] – kayıp eşya

  ро́зыск багажа́ [rózısk bagajá] – kayıp bagaj


  * * *
  Мурат: До́брый день. – İyi günler.

  Рабо́тник слу́жбы ро́зыска багажа́:
  До́брый день. Слу́шаю вас. – İyi günler. Buyurun.

  Мурат: Я потеря́л свой бага́ж. Что мне де́лать? – Bagajımı kaybettim. Ne yapmam lazım?

  Рабо́тник:
  Сейча́с вам ну́жно офо́рмить заявле́ние. Приса́живайтесь. Вот ру́чка и бланк заявле́ния. Где ваш тало́н? – Şimdi başvuru yazmanız lazım. Oturun. İşte kalem ve başvuru formu. Sizin kartınız nerede?

  Мурат: Како́й тало́н? – Ne kartı?

  Рабо́тник: Бага́жный тало́н, кото́рый вам вы́дали при регистра́ции. – Bagaj kartınız, kayıt işlemleri sırasında size verilmişti.

  Мурат: Мину́ту…Вот он. – Bir dakika… İşte burada.

  Рабо́тник: Хоро́шо. Заполня́йте бланк, я пока́ сде́лаю ксероко́пию ва́шего па́спорта и бага́жного тало́на. Ещё мне пона́добится ваш биле́т. – Tamam, formu doldurun, ben de pasaportunuz ve bagaj kartınızın kopyasını yapayım. Bana ayrıca biletiniz lazım.

  Мурат: Да, коне́чно. Возьми́те, пожа́луйста. – Evet, tabii. Buyurun, alın.

  потеря́ть бага́ж [patiryát’ bagáş] – bagaj kaybetmek

  офо́рмить заявле́ние [afórmit’ zayavléniye] – başvuru yazmak

  бланк заявле́ния [blank zayivléniya] – başvuru formu

  бага́жный тало́н [bagájnıy talón] – bagaj kartı

  заполня́ть заявле́ние [zapalnyát’ zayivléniye] – başvuru formu doldurmak

  де́лать ксероко́пию [délat’ kserakópiyu] —…nın kopyasını yapmak


  * * *

  Рабо́тник: Е́сли бу́дут вопро́сы по заявле́нию, обраща́йтесь. – Başvuru konusunda sorularınız olursa sorabilirsiniz.

  Мурат: Здесь напи́сано: «Опиши́те ваш бага́ж». Что э́то зна́чит? – Burada ‘Bagajınızı tarif ediniz’ yazıyor. Bu ne demek?

  Рабо́тник: Напиши́те в свобо́дной фо́рме, како́й бага́ж у вас был. – Serbest bir şekilde, hangi bagajınız vardı diye yazın.

  Мурат: У меня́ был си́ний пла́стиковый чемода́н на мо́лнии. – Benim fermuarlı, mavi bir bavulum vardı.

  Рабо́тник: Вот так и пиши́те. – İşte bu şekilde yazınız.

  Мурат: Всё гото́во. – Herşey tamam.

  Рабо́тник: Вот ва́ша квита́нция. Сохрани́те её. Здесь ука́зан но́мер телефо́на. Вы мо́жете звони́ть и отсле́живать ситуа́цию. – İşte makbuzunuz. Onu saklayın. Burada bir telefon numarası var. Arayıp durumu takip edebilirsiniz.

  Мурат: И когда́ мо́гут найти́ мой бага́ж? – Bagajım ne zaman bulunabilir?

  Рабо́тник: Это непредсказу́емо. Мы бу́дем иска́ть ваш бага́ж в тече́ние 90 (девяно́ста) дней. Е́сли бага́ж найдётся, мы доста́вим его́ по а́дресу, кото́рый вы указа́ли в заявле́нии. Е́сли бага́ж не найдётся, вам бу́дет вы́плачена компенса́ция. – Bu, tahmin edecek bir şey değil. Bagajınızı 90 gün boyunca arayacağız. Bagajınız bulunursa başvurunuzda yazılan adrese göndeririz. Bagajınız bulunmazsa size tazminat ödenecektir.

  Мурат: Хорошо́, я всё по́нял. До свида́ния. – Tamam, herşeyi anladım. Hoşça kalın.

  Рабо́тник: До свида́ния. – Güle güle.

  написа́ть в свобо́дной фо́рме [napisát’ fsvabódnay fórmi] – serbest bir şekilde yazmak

  чемода́н на мо́лнии [çimadán na mólniyi] – fermuarlı bavul

  квита́нция [kvitántsıya] – makbuz

  отсле́живать ситуа́цию [atsléjıvat’ situátsıyu] – durumu takip etmek

  э́то непредсказу́емо [éta nepritskazúyima] – tahmin edecek bir şey değil

  доста́вить бага́ж по а́дресу [dastávit’ bagáş pa ádrisu] – bagajı adrese göndermek

  компенса́ция [kampinsátsıya] – tazminat

  Etiketler:
  Rusça
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın