22:32 18 Şubat 2020
Canlı Yayın
  Rusça Dersleri
  URL'yi kısaltın
  0 80
  Abone ol

  Bugünkü dersimizde Hareket Fiilleri ile kullanılan Edatlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz, ‘в’ ve ‘к’ Edatlarını inceleyeceğiz. Hatırlarsanız, Rusça’da edatlar, cümlenin içindeki sözcükleri birbirine bağlar.

  Bugün üzerinde çalışacağımız edatlar, ‘куда?’ [kudá] (‘nereye’) ve ‘к кому?’ [kkamú] (‘kime?’) sorularına cevap veren isimlerle kullanılır. En tuhaf noktası ise, bu edatlar isimlerin farklı Hallerde kullanılmasını gerektirir.

  I. Rusya’ya gidiyoruz. – Мы е́дем в Росси́ю.

  Eğer cümlede ‘bir yere’ anlamını sağlamak istiyorsanız ‘в’ edatı ve ondan sonra gelen ismin —I Halini kullanmanız gerekir. İlk olarak isimlerin —İ Halindeki kulanışlarına bakın:

  Eril cins 

  -0 (takı almaz)

  Nötr cins Dişil cins

   —0 (takı almaz)

  Dişil cins

  -у/-ю

  в музе́й – müzeye

   

  в кино́ – sinemaya в Москву́ – Moskova’ya

  в университе́т – üniversiteye

   

  в кафе́ – kafeye в Евро́пу – Avrupa’ya

  в теа́тр – tiyatroya

   

  в Росси́ю – Rusya’ya

  в центр – merkeze

   

  в Ту́рцию – Türkiye’ye


  Tabii, bu kural için istisnalar da bulunur. Rusça’da tarihi değişimlerden dolayı bazı kalıplaşmış anlamlarla karşılaşabilirsiniz (burada bir yer kastedildiği halde 'в' edatı değil 'на' edatı kullanılır). Lütfen, şunları ezberleyin:

  идти́/е́хать домо́й – eve gitmek

  идти́/е́хать на ро́дину – memleketime gitmek

  идти́/е́хать на по́чту – postaneye gitmek

  идти́/е́хать на ста́нцию – istasyona gitmek

  идти́/е́хать на вокза́л – gara gitmek

   II. Arkadaşımıza gidiyoruz. – Мы е́дем к на́шему дру́гу.

  Eğer Rusça cümlede ‘bir kimseye’ (canlı varlık kastedildiğinde) söylemek gerekirse o zaman ‘к’ edatı ve ondan sonra ismin —E Hali kullanılır.

  Eril cins

  — у/-ю

  Dişil cins

  — e

  Çoğul

  — ам/-ям

  к дру́гу – dostuma

   

  к сестре́ – kız kardeşime к друзья́м – arkadaşlarımıza

  к врачу́ – doktora

   

  к А́нне – Anna’ya к роди́телям – annebabama

  к прия́телю – arkadaşıma

   

  к подру́ге – arkadaşıma к студе́нтам – öğrencilere

  к Серге́ю – Sergey’e

   


  Ayrıca, Şahıs Zamirlerinin –E Halindeki kullanışlarına bakın:

  ко мне [kamn’é] — bana

  к тебе́ [ktib’é] — sana

  к нему́ [knimú] — ona (Eril)

  к ней [kney] — ona (Dişil)

  к нам [knam] — bize

  к вам [kvam] — size

  к ним [knim] — onlara

  Sonuç olarak genel kurala bakın:

  Eğer cümlede ‘bir yere’ anlamını sağlamak istiyorsanız ‘в’ edatı ve ondan sonra gelen ismin —I Halini kullanmanız gerekir.

  Eğer ‘bir kimseye’ (canlı varlık) söylemek gerekirse o zaman ‘к’ edatı ve ondan sonra ismin —E Hali kullanılır.

  bir yere – в:

  в о́фис – ofise

  в поликли́нику – polikliniğe

  в кафе́ – kafeye

   

  bir kimseye – к:

  к врачу́ – doktora

  к сестре́ – kız kardeşime

  к друзья́м – arkadaşlarıma

  Lütfen, örneklere bakın:

  1.

  — Вы пое́дете ле́том к роди́телям? – Yazın annebabanıza gidecek misiniz?

  — Да, ле́том я пое́ду домо́й к роди́телям. – Evet, yazın eve (=memleketime) annebabama gideceğim.

  2.

  — Нам на́до пойти́ в больни́цу к на́шему прия́телю. – Hastaneye bir arkadaşımıza gitmemiz lazım.

  3.

  — Когда́ вы прие́дете к нам? – Bize ne zaman geleceksiniz?

  4.

  — Че́рез неде́лю я уезжа́ю в Москву́ к свое́й подру́ге. – Bir hafta sonra Moskova’ya bir arkadaşıma gidiyorum.

  5.

  — Я иду́ в университе́т к своему́ профессору. – Üniversiteye profesörüme gidiyorum.

  6.

  — Приходи́те сего́дня ко мне. – Bugün bana gelin.

  Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…

  Etiketler:
  Rusça
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın