06:18 19 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Türkiye

    Türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?

    24 Haziran 2018’de gerçekleşen seçimlerinden ardından Türkiye’de yönetim sistemi değişti.  Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı; Cumhurbaşkanı böylece yürütmenin başına geçti. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcılarının yanı sıra 16 bakan, 9 kurul, 8 başkanlık ve 4 ofisle çalışacak. Yeni döneme geçişte, bazı bakanlıklar ise kapatıldı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle müzakere sürecinin durma noktasında olması sebebiyle kapatılması sembolik önemde olan AB Bakanlığı da bunlardan biri. Ekonomi alanındaki bakanlıklar da 6’da 3’e indi. 

    Yetkilerle ilgili de önemli değişiklikler var. Yeni sistemde cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine son verme yetkisi tamamen cumhurbaşkanında olacak. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında düzenlemeler yapabilecek ancak kişisel ve siyasal hakları düzenleyemeyecek. 

    Ayrıca, Cumhurbaşkanının çıkardığı bir kararname ile ilgili olarak TBMM başka bir kanun çıkarırsa, Meclis’in çıkardığı kanun geçerli olacak. Büyükelçi, genelkurmay başkanı ve vali gibi atamalar da artık doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Meclis, artık Bakanlar Kurulu’nu denetleyemeyecek. TBMM, yürütmeyi anayasal araçlar üzerinden değil, meclis araştırması, genel görüşme, soruşturma ve yazılı soru yollarıyla denetleyebilecek.