Sayın sitemizin okuyucuları! Rusya’nın Sesi (RS FM) isminin değiştiğini ve yeni web sayfasına kavuştuğunu sizlere memnuniyetle bildiriyoruz. İsmimiz artık Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu’dur. Tüm güncellemeleri, son haberleri ve yorumları http://tr.sputniknews.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yer imlerinizi güncelleyin ve bizimle kalmaya devam edin!
6 Aralık 2014, 08:59

Yeni Soğuk Savaş kararı

Yeni Soğuk Savaş kararı

Devlet Başkanı Vladimir Putın yönetimindeki Rusya Federasyonu’nun, siyasi ve ekonomik üstünlük kurmak amacıyla komşu ülkelere karşı saldırgan tavrının sert bir şekilde kınanması kararı

AND Kongresi 113. Dönem

2. Dönem

758 Numaralı Karar

Devlet Başkanı Vladimir Putın yönetimindeki Rusya Federasyonu’nun, siyasi ve ekonomik üstünlük kurmak amacıyla komşu ülkelere karşı saldırgan tavrının sert bir şekilde kınanması kararı

Temsilciler Meclisi

18 Kasım 2014

Illinois temsilcisi Sayın Adam Kinzinger Dış İşleri Komitesi’ne görüşülmek üzere aşağıda yer alan kararı iletmiştir

 

Karar

 

Devlet Başkanı Vladimir yönetimindeki Rusya Federasyonu’nun, siyasi ve ekonomik üstünlük kurmak amacıyla komşu ülkelere karşı saldırgan tavrının sert bir şekilde kınanması kararı.

Eski Büyükelçi Michael McFaul’un ‘ABD’nin nükleer silahlarının ciddi oranda azaltılmasına izin verdiği Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması dahil olmak üzere Rusya ile genel çıkarlar konusunda işbirliği siyaseti’ olarak nitelendirdiği ve 2009 yılında iktidara gelen Devlet Başkanı Barack Obama’nın iktidara gelmesinin ardından Rusya Federasyonu ile ilişkilerinin ‘yeniden başlatmak’ istediğini belirtmesi dikkate alındığında;

Rusya Federasyonu’nun bu siyasete açık Amerikan karşımı söylemle ve eylemlerle cevap vermesine, ayrıca ABD müttefikleri ile Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyeti dâhil olmak üzere ortaklık ülkelerine yönelik askeri saldırganlığı dikkate alındığında;

Bu bağlamda Rusya Federasyonu’nun, bu ülkeye hükmetme ve zamanla bağımsızlığını yok etmek amacıyla Ukrayna’ya yönelik siyasi, ekonomik ve askeri saldırganlık yürütmesi nedeniyle;

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik askeri tecavüzü ve buradaki askeri eylemlerinin Ukrayna’nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmesi, ayrıca Rusya’nın BM Tüzüğü çerçevesindeki sorumlulukları dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmesinden yola çıkarak;

Kırım’ın Rusya Federasyonunca zorla işgal edilmesi ve ilhakı, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı ve militer oluşumlara sağlanan desteğin devam etmesi Rusya Federasyonu’nun 1994 yılı Budapeşte Güvenlik Güvenceleri Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiği, bu anlaşma çerçevesinde Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve mevcut sınırlarına saygı gösterme, Ukrayna’nın bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanmaktan veya bu gücün kullanılması tehdidini kullanmamam yükümlülüğünü kabul etmiş olması dikkate alınarak;

Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı ve militarize güçlere askeri araç verdiği, bu unsurların eğitimini sağladığı ve ciddi destek verdiği, bunun binlerce 4 binden fazla sivilin ölmesine, yüzbinlerce mültecinin yaratılmasına ve devasa tahribatlara yol açtığı dikkate alınarak;

Ukrayna Ordusunun asker sayısı ve teknik donanım açısından, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ile kıyasla oldukça kötü durumda olması nedeniyle;

Birleşik Devletlerin, Ukrayna topraklarının ve egemenliğinin Rusya Federasyonu ile ayrılıkçı güçlerin askeri saldırganlığından Ukrayna’ya kararlı destek vermesinden yola çıkarak;

Rusya Federasyonu’nun ve desteklediği ayrılıkçı güçlerin, Ykrayna, Rusya Federasyonu ve Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda desteklediği ayrılıkçı güçlerce imzalanan 5 Eylül 2014 tarihli Minsk Protokolü’nde yer alan ateşkes şartlarını defalarca ihlal etmesi dikkate alınarak;

Ayrılıkçı güçlerin kontrol ettikleri Ukrayna’nın doğusunda topraklarda 25 Mayıs 2014 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılmasına, 26 Ekim 2014 tarihinde ise Ukrayna Parlamentosu seçimlerinin yapılmasına engel olarak doğu Ukrayna halkının, özgür ve dürüst seçimler yoluyla demokratik hakkını kullanarak kendi adaylarına oy verme hakkının engellenmesi dikkate alınarak;

2 Kasım 2014 tarihinde Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerin, kontrol ettikleri topraklarda, ilan ettikleri siyasi oluşumların liderlerini, sözde, seçmek amacıyla yasadışı ve hileli seçimler düzenledikleri dikkate alınarak;

Rusya Federasyonu’nun bu yasadığı seçimleri tanıması; ayrılıkçıların kontrol ettikleri bölgeleri bu ellerinde tutabilmeleri için siyasi, askeri, ve ekonomik desteği sürdürmesi;

Ukrayna’da barış ve güvenliğin tesis edilmesi için Rusya güçlerinin Ukrayna’dan tamamen çekilmesi, Ukrayna Devleti iktidarının tüm uluslararası sınırlar içinde yeniden tesis edilmesi, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı ve militer güçlerin silahsızlandırılması, Rusya tarafından enerji ihracatının ve ticari sınırların ekonomik ve siyasi baskı olarak kullanılması ve Rusya’nın Ukrayna’nın içişlerine karışmasının durdurulması gerektiği düşünülerek;

Malezya Havayollarına ait 17 sefer sayılı sivil uçağın Rusya Federasyonunca Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılara sağlanan Rusya yapımı füzeyle düşürülmüş olması, bunun 298 tamamen suçsuz insanın hayatını yitirmesine neden olması dikkate alınarak;

Ukrayna üzerinde siyasi ve ekonomik baskı oluşturmak maksadı ile enerji kaynakları ve ticari mallara ilişkin fiyatlarda yapılan manipülasyonlar da dahil olmak üzere zorlayıcı birtakım ekonomik tedbirlerin ve ticari kısıtlamaların Rusya Federasyonu tarafından kullanılması ve halen kullanılmaya devam edilmesi sebebiyle;

5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasında yer alan hükümlerin Rusya Federasyonu ve bu ülkenin kontrolü altındaki ayrılıkçılar tarafından defalarca kez ihlal edilmesini dikkate alarak;

Rusya Federasyonu’nun 2008 yılında Gürcistan Cumhuriyeti’ne saldırması, Abhazya ve Güney Osetya’daki askeri varlığını halen devam ettirmesi ve bu bölgelerin kendisine entegrasyonu için gerekli olan tedbir ve çalışmaları hayata geçiriyor olması nedeniyle;

Gürcistan Cumhuriyeti üzerinde kontrol sağlamak suretiyle bu ülkenin Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler ile daha yakın ilişkiler kurmasının önüne geçmek isteyen Rusya Federasyonu’nun Gürcistan’ı siyasi ve askeri açıdan korkutmaya ve ekonomik yönden zorlamaya yönelik saldırgan icraatlarına devam etmesinden hareketle;

Rusya Federasyonu’nun Moldova’nın Transdinyester bölgesindeki askeri varlığının halen devm ettiğinin göz önünde bulundurarak;

Rusya Federasyonu’nun Moldova’nın Transdinyester bölgesindeki illegal ayrılıkçı rejime yardım etmeye devam ettiğini dikkate alarak;

Moldova üzerinde kontrol sağlamak suretiyle bu ülkenin Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler ile daha yakın ilişkiler kurmasının önüne geçmek isteyen Rusya Federasyonu’nun Moldova’yı siyasi ve askeri açıdan korkutmaya ve ekonomik yönden zorlamaya yönelik saldırgan icraatlarına devam etmesi sebebiyle;

Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen uçuş denemelerinin ve yasaklanmış olan her türlü orta ve kısa menzilli silahların teslimatının Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması’nın hükümlerinin ihlali manasına geldiğini dikkate alarak;

Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin Yayılmasını Önleme ve Silahsızlanma Anlaşması’nın hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin 2013 yılı itibariye yerine getirilmesi hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2014 tarihinde kaleme alınan resmi raporda, Rusya Federasyonu’nun karadan fırlatılan ve menzilleri 500 ila 5500 km arasında olan füzelerin bulundurulması ve üretiminin yanı sıra, seyir füzelerine ilişkin uçuş testleri ve bu füzeler için üretilmekte olan fırlatma ekipmanları alanlarında söz konusu anlaşmaya aykırı hareket ettiğinin Birleşik Devletler tarafından tespit edildiğinin ifade edildiği hesaba katılarak;

Rusya Federasyonu’nun yasadışı bilgi toplama ve dezenformasyon faaliyetleri doğrultusunda ABD Hükümeti’ne ve ABD’li kişi ve kurumlara ait bilgisayar sistemlerine siber saldırılar düzenlediği ve bu tip faaliyetler ile iştigal galinde olan kişi ya da organizasyonlara da destek verdiğinin ilgili raporda ifade edildiği göz önünde bulundurularak;

Rusya Federasyonu’nun askeri ve ekonomik açıdan Ukrayna ve diğer başka ülkelere karşı yürütmekte olduğu saldırgan tutumunun Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO’nun Avrupa-Atlantik bölgesinin toplu savunma faaliyetleri için bir temel olmasının önemini işaret ettiği dikkate alınarak;

ABD’nin Kuzey Atlantik Antlaşması’ndan ve özellikle da bu anlaşmanın ‘‘Anlaşmanın ortaklarından birine ya da daha fazlasına gerçekleştirilen saldırı, NATO üyesi tüm ülkelere yapılmış sayılır’’ şeklindeki ifadelerin yer aldığı 5. maddesinden kaynaklanan taahhütlerini yeniden gündeme getirmesi sebebiyle;

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği doğalgaz, petrol ve diğer enerji kaynakları tedarik süreçlerini bu devletlere karşı siyasi ve ekonomik baskı yapmak için kullanmaya devam ediyor olması hesaba katılarak;

Rusya Federasyonu’nun doğalgaz, petrol ve diğer enerji kaynakları tedarik süreçlerini siyasi ve ekonomik baskı yapmak için kullanmasının önüne geçilebilmesi ve bu ülkeden satın alınan enerji kaynaklarının diğer tedarikçi devletlere kaydırılması adına Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer Avrupa ülkelerindeki mevcut kaynakların devreye sokulması, enerji kaynakları tedarik süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve verim artışına yönelik faaliyetlerin Birleşik Devletler tarafından kararlı bir şekilde destekleniyor olması nedeniyle;

Ukrayna’daki meşru hükümetin mevcut otoritesini zayıflatmak, istikrarı bozmak, etnik gruplar arasındaki görüş ayrılıklarını desteklemek ve halkı provoke etmek maksadıyla yalan ve yanlış bilgiler temelinde şekillendirilen agresif bir propaganda kampanyasının Rusya Federasyonu tarafından bu ülkede uygulanıyor olması dikkate alınarak;

Avrupa’daki kamuoyunu manipüle etmek ve Rusya’nın Avrupa’daki mevcut iktisadi ve siyasi etkisini gizlemek maksadıyla Rusya Federasyonu’nun bir finansör devlet olarak Orta ve Batı Avrupa medya sektöründeki varlığını arttırarak kendi ulusal dilinde yayın yapan farklı yayın kuruluşlarında yer alan haberler ve bilgileri etkin bir şekilde kullanıyor olması hesaba katılarak;

Rusya kaynaklı propaganda faaliyetlerine karşı koyabilmek maksadıyla ve Ukrayna ile diğer bölge halklarının doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi için ABD kaynaklı uluslararası yayınların tüm medya segmentlerinde Rusça ve Ukraynaca olarak daha fazla yer almasının bir zorunluluk olması nedeniyle;

Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Incorporated isimli medya şirketlerinin Rusça konuşan halkın yoğun olarak yaşadığı Ukrayna ile bölgenin diğer ülkelerindeki medya sektörlerinde halen çok küçük bir paya sahip olmaları ve buralardaki halkın bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin bilgiyi öncelikli olarak Rusya merkezli haber kuruluşlarından alıyor olması dikkate alınarak;

ABD’nin Ukrayna ile bölgenin diğer ülkelerinde 2014 yılı itibariyle yapacağı uluslararası yayınları düzenleyen 113-96 sayılı kanunun Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Incorporated isimli medya şirketlerinin Ukrayna ve Moldova’da 7 gün 24 saat boyunca yayın yapmasını, haftalık yayın akışı içinde en az 8 saatlik görüntülü ve 14 saatlik de sesli materyallerin kullanılmasını, ayrıca multimedya ve mobil iletişim cihazları aracılığı ile daha fazla bilgi akışı sağlanması için yerel medya kuruluşları ile işbirliği yapmasını öngörmesi sebebiyle;

Vladimir Putin’in seçimlerde hile yapmak, siyasi rakiplerini sindirmek ve tutuklatmak, ülkedeki özgür basını yok etmek, kilit sektörleri ele geçirmek ve ülkedeki yaygın yolsuzluk ve rüşvet ağını kendi yandaşlarının zenginleşmesi maksadıyla kullanmak suretiyle son derece otoriter bir rejimi Rusya’da kuruyor ve Rusya’nın diğer ülkelere karşı hayata geçirdiği saldırgan politikaları aklamak ve ülkedeki mevcut baskıyı haklı çıkarmak adına oldukça sert bir siyasi propaganda mekanizmasını da hayata geçiriyor olması göz önüne alındığında;

 

Temsilciler Meclisi

(1) Rusya ordusunun Ukrayna’dan tamamen çekilmesi; devlet sınırı üzerinde tam kontrolün sağlanması; Doğu Ukrayna’da ayrılıkçı silahlı oluşumların silahsızlandırılması; Rusya Federasyonu’nun enerji ihracatı veya ticari engeller aracılığıyla ekonomik ve siyasi baskı yapma olasılığını sınırlandıracak ve Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın iç işlerine müdahalesine son verecek tedbirlerin uygulanması dahil Cumhurbaşkanı Petr Poroşenko ve Ukrayna halkının, ülkede barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını tüm kararlılıkla destekliyor;

(2) Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer ülkelerin kendi egemen haklarını uluslararası toplum tarafından kabul gören sınırlar çerçevesinde hayata geçirme ve halklarının iradesi ve çıkarları doğrultusunda dış politika yürütme hakkını teyit ediyor;

(3) Rusya Federasyonu’nun Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’ya karşı sürdürdüğü siyasi, ekonomik ve askeri saldırganlığı ve bu ülkelerin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalini kınıyor;

(4) Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri istilasının

(А) Rusya Federasyonu’nun BM Tüzüğü ve 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu kapsamındaki taahhütlerinin ihlali olduğunu;

(B) Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve mevcut sınırlarına uyma, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan ve böyle bir gücü kullanma tehdidinden vazgeçme yükümlülüğünü kapsayan 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu’na aykırı olduğunu;

(C) Genel barış ve güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu bildiriyor;

(5) Rusya Federasyonu’nu, Kırım Yarımadası’nın yasadışı ilhakını iptal etmeye, Kırım’daki ayrılıkçı güçlere desteğini sonlandırmaya ve Karadeniz Filosu’nun Ukrayna topraklarında bulunması statüsü ve koşulları hakkında 1997 tarihli anlaşmaya uygun olarak bulunan güçler dışında tüm askeri güçlerini bu bölgeden çıkarmaya çağırıyor;

(6) Başkanı, ABD’nin Avrupa ve tüm dünyadaki müttefikleri ve ortaklarıyla, Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından yasadışı ilhakını tanımayı reddetmeleri için etkileşime geçmeye çağırıyor;

(7) Rusya Federasyonu’nu silahlı kuvvetlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna, Gürcistan ve Moldova topraklarından çıkarmaya ve ayrılıkçı güçlere yönelik siyasi, ekonomik ve askeri desteğini kesmeye çağırıyor;

(8) Rusya Federasyonu’nu ve Ukrayna’da kontrol ettiği ayrılıkçı güçleri, 5 Eylül 2014 tarihinde Minsk’te varılan ateşkese yönelik ihlallere son vermeye çağırıyor;

(9) Başkan’ı Rusya Federasyonu ve yönetimine karşı vize yasağının uygulanması, varlıkların dondurulması, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden vazgeçmeye, silahlı kuvvetlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna topraklarından çıkarmaya ve ayrılıkçı silahlı gruplara desteği kesmeye zorlamak amacıyla uygulanan sektörel ve diğer yaptırımlar konusunda ABD’nin Avrupa ve tüm dünyadaki müttefikleri ve ortaklarıyla etkileşime geçmeye çağırıyor;

(10) Başkan’ı Ukrayna hükümetine, toprakların ve egemenliğin etkili bir şekilde korunması için gereken askeri varlık, hizmet ve eğitimi sunmaya çağırıyor;

(11) Başkan’ı Ukrayna hükümetine, topraklarının ve egemenliğin korunması için gerekli istihbarat ve diğer bilgileri sunmaya çağırıyor;

(12) Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO) müttefiklerini ve ABD’nin Avrupa ve tüm dünyadaki ortaklarını, Rusya’ya ölümcül ve ölümcül olmayan askeri teçhizatın satışı dahil Rusya’yla tüm askeri işbirliğine son vermeye çağırıyor;

(13) ABD’nin başta 5. maddesi olmak üzere Kuzey Atlantik Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerine bağlılığını teyit ediyor ve ittifakın tüm üyelerini kolektif savunma işine paylarını tümüyle yatırmaya çağırıyor;

(14) Başkan’ı, her bir ittifak üyesinin yaptığı katkının ve faaliyetinin, Kuzey Atlantik Anlaşması’nın 5. maddesinde belirlenen kolektif savunma taahhütlerine ne kadar uygun olduğunu tespit etmek amacıyla Kongre’ye danışarak ABD Silahlı Kuvvetleri ile diğer NATO güçlerinin yapısını, hazırlığını ve ödevlerini denetlemeye ve eksikliklerin düzeltilmesi için tedbirler almaya çağırıyor;

(15) Başkan’ı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan doğan taahhütlerine uymadığı için Rusya Federasyonu’ndan hesap sormaya ve Rusya Federasyonu’nu tekrar Anlaşma’ya uymaya zorlamak için tedbir almaya çağırıyor;

(16) Başkan’ı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın ABD’nin çıkarlarına uygunluğunu kontrol etmeye ve Rusya Federasyonu’nun bu anlaşmaya uymaması durumunda ABD’nin bu anlaşmadan çıkmasının sonuçlarını hesaplamaya çağırıyor;

(17) Ukrayna, Avrupa Birliği ve Avrupa’nın diğer ülkelerini, Rusya Federasyonu’nun enerji arzını diğer ülkelere siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanma imkanını sınırlandırmak amacıyla ABD ve diğer ülkelerden doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının ihracatının artmasına destek dahil enerji çeşitlendirmesi girişimlerini desteklemeye çağırıyor;

(18) Başkan’ı, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerine sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı konusunda ABD Enerji Bakanlığı’nın onayını hızlandırmaya çağırıyor;

(19) Başkan’ı ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, Amerika’nın Sesi ve Özgürlük Radyosu/Özgür Avrupa (RFE/RL) gibi mevcut bilgi platformlarının maksimum kullanımı, içerik üretiminde yerel özel-kamu ortaklıkların katılımının sağlanması yoluyla ve bölgedeki ülkelerin hükümetlerinin benzer katkıları sayesinde, çok sayıda Rusça konuşan vatandaşlara sahip ülkeler için Rusça haberlerin ve bilginin üretimi, sevkiyatı ve dağıtımının koordinasyonu konusunda kapsamlı bir strateji geliştirmeye çağırıyor;

(20) ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, Rusya ve Rus devlet basınının siyasi, ekonomik ve kültürel etkisini değerlendirmeleri için Avrupa’da kilit mevkilerde bulunan diplomatlara görev vermeye ve yerel hükümetlerle ortaklaşa uygun yanıt hazırlamaya çağırıyor; 

(21) Rusya Federasyonu’nu tüm ülkelerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı ve diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle ilişkiler dahil geleceğini müdahale, yıldırma ve baskı olmadan özgürce belirleme hakkı temelinde ABD ile karşılıklı yarar taşıyan ilişkileri aramaya çağırıyor;

(22) Ortak bir demokrasi, insan hakları ve uluslararası barış özlemi temelinde ABD ve Rusya halkları arasında yakın ve dostça ilişkileri onarmaya çağırıyor.

  •  
    Ve paylaş