Sayın sitemizin okuyucuları! Rusya’nın Sesi (RS FM) isminin değiştiğini ve yeni web sayfasına kavuştuğunu sizlere memnuniyetle bildiriyoruz. İsmimiz artık Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu’dur. Tüm güncellemeleri, son haberleri ve yorumları http://tr.sputniknews.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yer imlerinizi güncelleyin ve bizimle kalmaya devam edin!

Federal Devlet Bütçe Kurumu Rusya Devlet Radyo Yayın Şirketi (FDBK RDRYŞ) ‘Rusya’nın Sesi’ sitelerinde yer alan yayınların kullanım kuralları

1. Genel Kurallar

1.1. Rusya’nın Sesi (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır) sitelerinde yer alan yayınların kullanım kuralları (bundan böyle ‘Kullanım Kuralları’, ‘Kurallar’ olarak anılacaktır) aşağıda sıralanan Rusya’nın Sesi portalları, bölüm ve sayfaları dâhil sitelerinde yer alan yayınların kullanım usul ve şartlarını belirler: http://rus.ruvr.ru/, http://albanian.ruvr.ru/, http://english.ruvr.ru/, http://arabic.ruvr.ru/, http://bengali.ruvr.ru/, http://bulgarian.ruvr.ru/, http://hungarian.ruvr.ru/, http://vietnamese.ruvr.ru/, http://greek.ruvr.ru/, http://dari.ruvr.ru/, http://spanish.ruvr.ru/, http://italian.ruvr.ru/, http://radiovr.com.cn/, http://korean.ruvr.ru/, http://kurdish.ruvr.ru/, http://mongolian.ruvr.ru/, http://german.ruvr.ru/, http://norwegian.ruvr.ru/, http://persian.ruvr.ru/, http://polish.ruvr.ru/, http://portuguese.ruvr.ru/, http://pashto.ruvr.ru/, http://romanian.ruvr.ru/, http://serbian.ruvr.ru/, http://slovak.ruvr.ru/, http://turkish.ruvr.ru/, http://urdu.ruvr.ru/, http://finnish.ruvr.ru/, http://french.ruvr.ru/, http://hindi.ruvr.ru/, http://czech.ruvr.ru/, http://swedish.ruvr.ru/, http://japanese.ruvr.ru/.

1.2. (Söz konusu liste değişebilir. Bu listede belirtilmeyen ancak içerikten açıkça Şirket’e ait olduğu belli olan herhangi bir site olması durumunda Kurallar’ın Rusça versiyonu geçerli olur)

 

2. Temel kavramlar ve tanımlamalar

2.1. ‘Site’: Internet bilgi-iletişim ağında (bundan böyle ‘Internet’ diye anılacaktır) yer alan bilgi toplamı. Site’ye üçüncü şahıslar tarafından yasal erişim, Şirket’in sahibi olduğu belirli bir adres (Tekdüzen Kaynak Bulucu; URL) ve alan adıyla (alt alan adları dâhil) gerçekleşir.

2.2. ‘Kullanıcı’: Madde 1.1.’de yer alan Kurallar’a uygun şekilde ve kendi adına Şirket’in sitelerine yasal erişim gerçekleştiren kitle iletişim aracı olarak, bilgi bankası vb. kayıtlı veya kayıtsız haber ajansları, elektronik kitle iletişim araçları, basılı kitle iletişim araçları, Internet siteleri dâhil olmak ancak sınırlı olmamak üzere (portallar, sayfalar, bloglar) herhangi bir özel kişi veya tüzel kişi.

2.3. ‘Yayınlar’: Şirket’in sitelerinde yer alan herhangi bir malumat (ses kaydı, yazılı, fotoğraf, grafik, bilgi-grafik, ses, video, görsel işitsel ve diğer yayınlar).

2.4. ‘Haber yayınları’: yalnızca bilgilendirme amacı taşıyan olaylar ve olgular hakkındaki haberler.

2.5. ‘Bilgi metni yayınları’: Bilgilendirme amacı taşıyan ve Şirket sitesinde metin olarak yer alan analitik haberler.

2.6. ‘Yazar yayınları’: Şirket sitesinde yer alan, kültürel, eğitsel, eğlence veya herhangi bir başka özellik taşıyan, her türlü özgün yazar yayınları.

2.7. ‘Yayınların kullanılması’: yürürlükteki Rusya Federasyonu Medeni Kanunu 1270. maddesi dâhil olmak üzere Kanunla öngörülen, kopyalama, muhafaza, yayma, kamuya açık gösterim, TV veya Radyo’da yayımlama, kablo ile iletme, kamuoyunun bilgisine getirme, çeviri, işleme veya mümkün olan diğer kullanım şekilleri.

2.8. ‘Internet linki: Internet ağında yer alan başka bir eğeyi (sayfa) gösteren HTML belgesi uzantısı. Link, eğeye (sayfa) bütün Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) içerir.

2.9. ‘RSS haber sağlayıcısı’: Makaleleri, bloglardaki değişiklikleri, vb Ziyaretçi’nin uygun göreceği şekilde toplayan, işleyen ve ona Web sayfası bildirimcisi şeklinde sunulan dağıtım şekli. Dağıtım özel programlar ve çevrimiçi servisler yoluyla sunulur.

 

3. Şirket siteleri yayınlarının kullanımı

3.1. Kurallar’da mevcutları dışındaki durumlar hariç Şirket sitesinde yer alan yayınlar, Kullanıcılarca Şirket’in önceden yazılı izni alınması durumunda veya Şirket’le sözleşme uyarınca kullanılabilir.

3.2. Şirket sitelerinde yer alan ve Şirket tarafından bağımsız olarak üretilmeyen veya sipariş üzerine (Açıkça başka bir üretici ve/veya alıntı vs kaynağına atıfta bulunan) üretilen yayınlar Kullanıcılarca Şirket’in yazılı izniyle kullanılabilir. Yazılı izin, Şirket’in elinde bu tür yayınların kullanımına yönelik telif hakkı sahibinden izin olması durumunda verilir.

 

4. Yayınların karşılıksız kullanılması

4.1. Şirket sitelerinde yer alıp yasalar ve işbu Kurallarca öngörülen her türlü yöntemle sunulmayan yayınlar (alıntılar dışında) Şirket’in yazılı izni olmadan kullanılabilir ve ücretsiz olarak bloglar ile sosyal paylaşım sitelerinde dâhil yer alabilir. Ancak bu, Kullanıcı’nın özel kişi olması durumunda, kullanımın yalnızca kişisel amaçla gerçekleşmesi ve kar amacı gütmemesi durumunda uygulanır.

4.2. Kurallar 4.1. maddesinin öngördüğü durum dışında Şirket’in bilgi ve metin yayınları yazılı onay olmadan ve ücretsiz şekilde aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

4.2.1. Her türlü yardım kuruluşu ve eğitim kurumunun sitelerinde;

4.2.2. Kamusal ücretsiz danışma, bilgilendirme, ülke hakkında bilgilendirici elektronik kaynaklarda;

4.3. Yayınların ücretsiz olarak dini kuruluşlarca kullanılması yalnızca Şirket’in yazılı izniyle gerçekleşir.

4.4. Haber yayınları tüm Kullanıcılar tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın ve ücretsiz olarak kullanılır. Bununla birlikte Kullanıcılar, haber yayınlarının kullanıldığı her defasında kaynağa atıfta bulunmak ve yayının alındığı Şirket sitesine link vermek zorundadır. Internet linki alıntı yapılan yayının veya bir parçasının bulunduğu sayfada bulunmak zorundadır.

4.5. Şirket sitelerinde yer alan ve Kurallar 4.1. maddesi dışındaki yazarlara ait yayınların kullanılması yalnızca Şirket’in yazılı izniyle gerçekleşir.

 

5. Diğer kullanım şekilleri

5.1. Şirket sitelerinde yer alan yayınların ticari kullanımı yalnızca Şirket’le imzalanan sözleşmeler uyarınca gerçekleşebilir. Belirli her yayının kullanım ücreti taraflarca belirlenir. Duruma bağlı olarak Şirket yayınların ücretsiz kullanımına izin verebilir.

5.2. Kurallar 4.1. maddesi dışında bulunup Şirket sitelerinde yer alan bilgi-grafik yayınları ve fotoğrafların kullanımı yalnızca Şirket’in yazılı izniyle veya Şirket’le imzalanan sözleşmeler uyarınca gerçekleşebilir. Kullanım sırasında Şirket logosunun kullanımı ve Şirket sitesine link vermek zorunludur.

5.3. Kurallar 4.1. maddesi dışında bulunan fonogram, ses, video, görsel-işitsel ve diğer yayınların kullanımı yalnızca Şirket’in yazılı izniyle veya Şirket’le imzalanan sözleşmeler uyarınca gerçekleşebilir.

5.4. Şirket’in telif hakkı sahibinden Kullanıcılara kullanım sağlama izni olması durumu hariç telif hakları üçüncü şahıslara ait olup Şirket sitelerinde yer alan yayınlarla ilgili olarak Kullanıcıların telif hakkı sahiplerine başvurmaları gerekir.

 

6. Yayınların kullanımı sırasında Kullanıcı’nın sorumlulukları

6.1. Alıntı yapılan kaynağa atıfta bulunma ve link verilmesi

6.1.1. Alıntı yapılan kaynağa atıfta bulunma ve link verilmesi genel kuralları:

- Kurallar 1.1. maddesinde belirtilen Şirket’in ilgili dildeki ana sayfasına veya alıntı yapılan Şirket’in belirli bir sayfası veya dosyasına yönlendirme ve Şirket’in Federal Devlet Bütçe Kurumu Rusya Devlet Radyo Yayın Şirketi (FDBK RDRYŞ) ‘Rusya’nın Sesi’ adının belirtilmesi;

- Atıf açık şekilde görünebilir ve algılanabilir olmalıdır. Link, aktif ve alıntı yapılan Şirket sitesindeki kaynağa geçiş için ulaşılabilir olmalıdır. Link, bilinen Internet arama sitelerindeki endekslenme içinde yer almalıdır. İlgili linkin arama endekslenmesi için engeli bulunmaması gerekmektedir. Linkin bulunduğu sayfa ise robots.txt dosyası tarafından endekslenmeye kapalı olmamalıdır. Sayfanın meta eklentisinde link <noindex> unsuru içermemesi ve ‘nofollow’ özelliği taşımaması gerekir.

6.1.2. Elektronik yayınlarda, Internet sitelerinde veya diğer elektronik şekillerde yayınların kullanılması sırasında Kullanıcı, her seferinde alıntı yaptığı kaynağa aktif link şeklinde atıfta bulunmalıdır.

6.1.3. Basılı yayınlarda, kitaplarda veya maddi veri taşıyıcılarda (kâğıt, filim vb) yayınların kullanılması sırasında Kullanıcı, her seferinde Şirket’in ilgili dildeki ana sayfasına atıfta bulunması (link vermesi) ve Şirket’in Federal Devlet Bütçe Kurumu Rusya Devlet Radyo Yayın Şirketi (FDBK RDRYŞ) ‘Rusya’nın Sesi’ adını belirtmesi veya yayının alındığı Şirket sitesinin (bölüm, sayfa, dosya) belirtilmesi gerekmektedir.

6.2. Telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal etmemesi şartıyla Şirket yayınlarının ikinci kaynaklardan alınarak kullanılması birincil kaynağa atıfta bulunarak ve Kurallar’ın 6.1.1.- 6.1.4. maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

6.3. Yayınların işlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

6.3.1. Kurallar’da belirtildiği şekillerde Şirket sitelerinde yer alan yayınlar, yazılı metinlerin kısaltılması şekli dışında, kullanım sırasında yeniden işlenemez. Yazılı metinlerin kısaltılmasına yalnızca, kısaltılan metinde anlam bozulmasına yol açmaması durumunda izin verilir.

6.3.2. Diğer yayınların (metinler dışında) kullanımı sırasında yeniden işleme yalnızca Şirket’in yazılı izniyle olur.

6.3.3. Kullanım sırasında yeniden işleme nedeniyle ortaya çıkacak anlam bozulmasının sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

6.3.4. RSS-haber sağlayıcılarına, Şirket haberlerinin aynı şekilde tekrar eden bildirimler konulamaz.

6.3.5. Şirket’in yeniden işlenen yayınlarının RSS-haber sağlayıcılarında kullanılması sırasında Kullanıcı, haberin Şirket sitelerinde yayımlanma zamanının aynısını veya bu zamandan önceki bir zamanı göstermez.

 

7. Son hükümler

7.1. Şirket, Kullanıcılara bildirimde bulunmadan Kurallar’ı değiştirme hakkına sahiptir. Her türlü değişiklik Şirket sitelerinde yayınlanır ve yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmiş sayılır.

Şirket sitelerinde yer alan yayınların kullanımı (ücretsiz kullanım dâhil), yeniden işleme, ses kayıtları ve video görüntülerinin yayımlanması, antlaşma imzalanması, ödeme ve yayınların esas örneklerinin sağlanması konuları için distrib@ruvr.ru adresine e-posta gönderebilir veya 7 (495) 950-63-40 telefon numarasını arayabilirsiniz.