09:51 20 Haziran 2021
Canlı Yayın
  Türkiye
  URL'yi kısaltın
  0 910
  Abone ol

  Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu kurumlarından 2750'den fazla kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

  OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2750'den fazla personel kamudan ihraç edildi.

  Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi, TÜBİTAK'tan 45 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi, ihraç edildi.

  DİYANET'TE 341 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

  Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

  Buna göre, bir başkanlık müşaviri, iki ilçe müftüsü, 14 vaiz, 106 Kur'an kursu öğreticisi, 167 imam hatip, 32 müezzin, bir murakıp, bir diyetisyen, bir şef, 8 veri hazırlama kontrol işletmeni ve 8 sözleşmeli imam hatip görevinden ihraç edildi.

  Öte yandan, beş Kur'an kursu öğreticisi, 11 imam hatip, iki müezzin görevlerine döndürüldü.

  TSK'DAN 637 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

  155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 637 personel ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

  105 AKADEMİSYEN İHRAÇ EDİLDİ

  Yüksek Öğrenim Kurulu'na (YÖK) bağlı 105 akademisyen ihraç edildi.

  Yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

  115 KİŞİ İŞE İADE EDİLDİ

  695 sayılı KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

  DANIŞTAY VE YARGITAY'A 116 YENİ ÜYE

  696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

  ŞEKER KURUMU VE TAPDK KAPATILDI

  696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı.

  Buna göre, Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na aktarıldı.

  Bakanlık, kotaların tespiti, denetim, iç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirleyecek.

  Öte yandan KHK ile TAPDK da kapatıldı. Kapatılan kurumca yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.

  Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredildi.

  Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu Bakanlıklara geçti.

  TEK TİP KIYAFET DÖNEMİ

  696 sayılı KHK kapsamında, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' ile 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

  'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan', 'Devletin güvenliğine karşı suçlar' ile 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle 'örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama' suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

  Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

  Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

  TAŞERON İŞÇİLER İÇİN DÜZENLEME

  696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

  696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

  696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

  696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

  Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

  UZMAN ERBAŞLARA SİLAH EDİNME HAKKI

  695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

  22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

  695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

  'TERÖRLE MÜCADELEDE' ÖLEN SİVİLLERİN AİLESİ İÇİN ZORUNLU ASKERLİK KALKTI

  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

  SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

   696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

  MİT PERSONELİ YAZILI MÜRACAATLA İSTİFA EDEBİLECEK

  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.

  Söz konusu KHK ile 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 14. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.

  İstifa müracaatında bulunan personel hakkında uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

  MİT'te göreve başladıkları tarihten 5 yıl geçmeden istifa edenlerin, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten 5 yıl geçmedikçe devlet memurluğuna alınmaması uygulaması devam edecek.

  İstifa işlemleri tamamlanmadan görev yerini terk eden, görev yerinden veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz veya mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün süreyle ayrılan MİT personeli, yürütülecek idari soruşturma sonucuna göre devlet memurluğundan çıkarılacak. Bu kişilere iki yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  17 KURUM KAPATILDI

  695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı.

  TÜRKİYE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAYANIŞMA VAKFI KURULDU

  696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

  ASFAT AŞ. KURULDU

  Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

  İlgili konular:

  KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti
  Yeni KHK'yla 3 bin mahkuma tahliye yolu
  Yeni KHK ile 'anayasal düzene karşı suçlar'da 2 yıl olan tutukluluk süresi 5 yıl daha uzatılabilecek
  Etiketler:
  Tek tip kıyafet, İhraç, Taşeron işçiler, OHAL, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Danıştay, Yargıtay, MİT, TSK, Türkiye
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın