15:04 09 Temmuz 2020
Canlı Yayın
  Türkiye
  URL'yi kısaltın
  Yazarı
  0 0 0
  Abone ol

  Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler, izleyecekleri politikaları ve vaatlerini ‘seçim beyannamesi’ adı altında açıklıyor. Sputnik, AK Parti ve CHP’nin seçim beyannamelerinden dış politika hedeflerini inceledi.

  AK Parti'nin "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye", "Yaparsa Yine AK Parti Yapar" sloganıyla hazırlanan seçim beyannamesinde dış politika hedefleri "Dış Politika ve Milli Güvenlik' başlığı altında anlatıldı. CHP'nin beyanname sloganı ise "Millet İçin Geliyoruz" olurken, dış politika hedefleri ise "Dış politika: İstikrar ve İtibar" başlığı altında Atatürk'ün "Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir", "Yurtta barış, dünyada barış" sözleriyle ifade edildi.

  AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesinde Türkiye'nin Rusya, ABD, AB, İran ve Irak ile ilişkileri ve Suriye sorunun çözümüne yönelik hedefler şöyle anlatıldı:

  TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

  AK PARTİ: Asırlardır ortak tarih ve coğrafyayı paylaştığımız Rusya'yla işbirliğimize özel önem veriyor ve ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Özellikle son iki yıldır bölgemizde yaşanan gelişmeleri karşılıklı güven ve diyalog esasıyla birlikte ele alıp bölgede istikrarın sağlanması, ikili ticaret ve turizmin gelişmesi için ortak bir yaklaşım geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji ve ticaret başta olmak üzere Rusya ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacağız. Rusya'yla bölgesel konularda ve özellikle Suriye meselesinde yakın eşgüdümümüzü sürdüreceğiz.

  CHP: Rusya Federasyonu'yla ekonomik ve ticari ilişkileri tek taraflı olmayan ve şahsi çıkarlara dayanmayan şekilde geliştireceğiz. Türk iş insanlarının Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki girişimlerini destekleyecek, sorunlarını çözmek için gerekli mekanizmaları kuracağız. Rusya ile enerji ticareti ve güvenliği konularında şeffaf ve sürdürülebilir ilişkiler kuracağız. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin çözülmesi için dönemsel olmayan, tutarlı ve barışçıl politikalar yürüteceğiz. Kırım'da Tatarların haklarının korunması konusunda ısrarlı olacağız.

  TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

  AK PARTİ: ABD ile yaşanan sorunları aşmak istiyoruz. ABD'nin özellikle PYD/ YPG ve FETÖ konuları başta olmak üzere ulusal güvenliğimize ilişkin beklenti ve hassasiyetlerimize uygun somut adımları atmasının sağlanması için gerekli diplomasi ve lobi faaliyetlerine ivme kazandırılarak devam edilecektir. ABD ile yakın işbirliğinin korunması esastır. ABD'nin Suriye'de PYD/ YPG'ye desteğini kesmesi, PKK ile mücadelemizde somut destek vermesi ve FETÖ'nün iadesi konularında somut adımlar atması işbirliğimizin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

  CHP: ABD ile ilişkilerimizi karşılıklılık ve güven çerçevesinde yürüteceğiz. ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan, başta ekonomik, bilimsel ve kültürel etkileşime açık yeni ortaklıklar tesis edeceğiz. Konjonktürel, bölgesel ve uluslararası gelişmelere göre değil, ortak değer ve çıkarlara göre kalıcı bir iş birliği yapacağız.

  TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

  AK PARTİ: Türkiye'nin AB hedefini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Ancak AB'yle ilişkilerimizi, diğer ilişkilerimizin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Türkiye, açılan tüm fasıllara paralel şekilde reform süreçlerini tamamlamış, çıkarları doğrultusunda işbirliğinin ötesinde AB'yle entegrasyonunu gerçekleştirmiş şekilde güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefini sürdürmektedir.

  CHP: AB'nin yeni fasıl açmasını beklemeden, kendi irademizle gereken reformları yapacağız. AB ile bozulan ilişkileri ve zayıflatılan üyelik perspektifini onaracağız. Tam üyelik hedefimizi sosyal demokratik ilkeler ışığında güçlü ve kararlı şekilde yeniden tesis edeceğiz. AB ile ilişkilerimizde halkımızın refahını artırmak amacıyla gecikmiş vize serbestisini, tarım desteklerini ve bilimsel iş birliğini ön plana alan etkin müzakereler yürüteceğiz. Üreticilerimizin ve çalışanlarımızın çıkarlarına hizmet etmeyen Gümrük Birliği uygulamalarını düzelteceğiz. AB ile ilişkilerimizde ulusal çıkarlarımızı tehlikeye sokacak ödünler vermeyeceğiz. Avrupa ile ilişkilerde ülkemize göç etmiş olan Suriyelilerin insan haklarını hiçe sayan bir anlayışla koz olarak kullanılmasına son vereceğiz. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerle tam üyelik perspektifimize hizmet edecek şekilde dayanışmayı artırmaya çalışacağız. Avrupa'da Türkiye'ye karşı oluşan ön yargıları gidereceğiz. Kıbrıs Türk halkının meşru taleplerinin AB tarafından kabul edilmesi hedefinden vazgeçmeyeceğiz.

  SURİYE SORUNUN ÇÖZÜMÜ

  AK PARTİ: Sekizinci yılındaki Suriye ihtilafının daha fazla acı ve yıkıma sebebiyet vermeksizin, Suriye halkının meşru talepleri temelinde nihai bir siyasi çözümle neticelenmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün Türkiye, sahadaki gerginliklerin azaltılması amacıyla tesis ettiği on iki gözlem noktası, terörle mücadelede birliklerini sahaya sürmekten çekinmemesi, muhalefetin garantörü sıfatıyla Astana ve Soçi'de, siyasi sürecin destekleyicisi olarak ise Cenevre'de ortaya koyduğu aktif katkıyla Suriye meselesindeki etkin ve etkili aktörler arasında yer aldığını kanıtlamıştır. Hem Rusya ve İran hem de ABD ve diğer Batılı ülkelerle angajmanımız sayesinde krizin halline yönelik inisiyatifler arasında irtibat sağlanmasına önem atfediyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, bundan böyle de, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini muhafaza eden, barış ve istikrar içinde, demokratik ve meşru bir yönetime kavuşmuş, ihtilaf dönemi süresince yerlerinden edilmiş milyonlarca insanıyla yeniden buluşmuş yeni bir Suriye hedefi için çalışacağız. Arzumuz, yeni Suriye'yle komşuluk ilişkilerimizi ve işbirliğimizi yeniden tesis etmek ve Suriye halkıyla tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız temelinde ilişkilerimizde yeni bir dönem başlatmak olacaktır".

  CHP: Dost Suriye halkının esenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya dönük bütün uluslararası barış girişimlerini ve BM Suriye Özel Temsilcisi'nin çalışmalarını destekleyeceğiz. Suriye'de istikrarın sağlanmasından ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılmasından sonra Suriye halkının kendi iradesiyle karar verebileceği bir siyasi çözümü destekleyeceğiz. Suriye'de barışçı çözüm sonrasında ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında dileyenlerin mağdur edilmeden, aşamalı olarak, güvenli bir biçimde ülkelerine geri dönüşünü sağlayacağız. Suriye'de teröre karşı kesin bir tavır alacağız. Terör örgütlerinin ülkemiz için yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan kaldırarak topraklarımızda yuvalanan terör unsurlarını temizleyeceğiz. Geçici koruma altındaki Suriyelilere yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen göstereceğiz. Yapılan yardımların Türk hukuk sistemi ve bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini sağlayacağız. Başta çocuklar olmak üzere Suriyelilerin kayıt dışı ve kabul edilemez koşullarda çalıştırılmasının önüne geçeceğiz. TSK'nin Suriye'deki misyonunun gerekli diplomatik adımlarla desteklenerek, en kısa zamanda başarıyla sona erdirilmesini temin edeceğiz.

  İRAN İLE İLİŞKİLER

  AK PARTİ: İran'la üst düzey temas ve ziyaretlerde, bölgesel konularda yakın görüşlerimiz nedeniyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Astana Süreci kapsamındaki uzlaşma çabaları da iki ülke arasındaki diyaloğu geliştiren bir diğer unsur olmuştur. İlk toplantısı Haziran 2014'te Ankara'da düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) Dördüncü Toplantısı, 4 Ekim 2017 tarihinde Tahran'da yapılmıştır. Ziyaret çerçevesinde ikili ticaret hacmi için 30 milyar Dolar hedefi teyit edilmiştir. Gerçekleştirilen dört YDİK toplantısında bugüne kadar 30 belge imzalanmış ve dört Ortak Bildiri kabul edilmiştir. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) Beşinci Toplantısının Ankara'da düzenlenmesi öngörülmektedir. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde, İran'la ikili işbirliğimizi öncelikle ekonomi, ticaret, ulaştırma, turizm ve enerji konularında geliştirmeyi ve bölgesel konulardaki görüş ayrılıklarımızı asgariye indirmek üzere, siyasi diyaloğumuzu ilerletmeyi hedeflemekteyiz. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki barış sürecinde İran'la yakın diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

  CHP: Komşumuz İran'la uzun bir geleneğe dayanan, iyi ilişkilerimizi sürdürecek ve çok yönlü olarak geliştireceğiz. İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın sürdürülmesi için gösterilen çabaları destekleyeceğiz. İran'la yapılan enerji anlaşmalarını yurttaşlarımızın çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden ele alacağız.

  IRAK'LA İLİŞKİLER

  AK PARTİ: Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarımız devam edecektir. Irak'ın kapsayıcı politikalarla adil güç ve gelir paylaşımı temelinde, Anayasası'nda öngörüldüğü şekilde işleyen federal ve demokratik bir sisteme kavuşması, sınırları içinde tam anlamıyla egemenliğini ve birliğini tahkim ederek, topraklarında yuvalanan ve ülkemize tehdit teşkil eden terör örgütlerini bertaraf etmesi için desteğimizi sürdüreceğiz. Türkmen toplumunun karşılaştığı sıkıntılara en kısa sürede sürdürülebilir çözümler bulunulabilmesi ve Türkmenlerin Irak'ta hak ettikleri güvenlik ve refaha kavuşabilmeleri için Iraklı yetkililerle işbirliğine devam edeceğiz. Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı'nda açıkladığımız taahhütleri, karşılıklı çıkarlar çerçevesinde hayata geçirerek, bölgemizde altyapı ihtiyaçlarını giderecek, yeniden imarı çalışmalarına hız kazandıracak, yeni iş imkanları yaratacak ve ülkelerimiz arasındaki ticari, kültürel, sosyal münasebetleri artıracağız.

  CHP: Irak'ın toprak bütünlüğünün Irak Anayasası'nın çizdiği sınırlar içerisinde korunması için bölgede ve uluslararası alanda etkin girişimlerde bulunacağız. Irak'ı oluşturan tüm unsurlarla eşit ve iyi ilişkiler kuracağız. Türkmenlerin sorunlarının adil biçimde çözümlenmesine katkıda bulunacağız. Irak ile enerji iş birliğimizi, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesini de içerecek şekilde en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Irak topraklarından Türkiye'ye herhangi bir tehdidin yöneltilmesine olanak verilmemesi için girişimlerde bulunacağız.

  İlgili konular:

  ‘ABD, Türkiye’nin güvenli müttefik olmaktan çıktığını anlamaya başlıyor’
  ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 satışını askıya alan tasarıyı kabul etti
  Haddad: ABD ve Türkiye, Suriye topraklarındaki askerlerini çekmeli
  Davutoğlu'ndan 'iç ve dış politika' yorumu: Kategorik ayrışmanın ortadan kalktığı bir dönemden geçiyoruz
  'Türkiye şahsiyetli bir dış politika izlemeli'
  Etiketler:
  AB, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, AK Parti, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın