02:03 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
  Kemal Kılıçdaroğlu

  CHP 'AB'ye tam üyelik, Rusya ile her alanda işbirliği' vaat etti

  © AA / Gökhan Balcı
  Görüş
  URL'yi kısaltın
  Yurdagül Şimşek
  0 10

  Türkiye'de 7 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken, AK Parti'nin ardından CHP de seçim beyannamesini açıkladı. CHP, seçim beyannamesi ile dış politikada da köklü değişiklikler vaadinde bulundu.

  AB sürecinde hedefin tam üyelik olduğunu belirten CHP, AK Parti'nin aksine Suriye ve Mısır ile ilişkilerin yeniden başlatılacağını bildirdi. CHP'nin beyannamesinde de Türkiye-İsrail ilişkilerine değinilmemesi dikkat çekti. CHP, Rusya ile de ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesinin sağlanacağını vurgulandı.

  CHP'nin seçim beyannamesinde dış politika vaatleri  'Yurttaş ve değer temelli dış politika' ana başlığı ile yer aldı.  CHP iktidarında dış politikanın barışçı, laik, uluslararası hukuka saygılı ve gerçekçi olacağının ifade edildiği beyannamede,  "Dış politikamızın Avrupa yönelimi kesinlikle devam ettirilecektir" denildi.  AK Parti'nin izlediği dış politikanın "Tehlikeli Yalnızlık: Ne Yurtta Ne Dünyada Barış" olarak nitelendirildiği beyannamede hedefler ise özetle şöyle dile getirildi:

  ÖDÜNSÜZ BİR AB ÜYELİĞİ

  AVRUPA BİRLİĞİ: 1963 yılında başlattığımız AB sürecini, iktidara geldiğimizde tam üyelikle sonuçlandıracak ve Türkiye'yi AB'nin saygın bir üyesi yapacağız. AB'deki sosyal demokrat partilerle dayanışma halinde, medeniyet çatışmalarından ve önyargılardan uzak bir Avrupa yaratılmasına katkı sunacağız. AB'ye tam üyelik gerçekleşene kadar, vize, tarım destekleri ve bölgesel kalkınma alanlarında halkımızın refahı için etkin müzakereler yürüteceğiz. Türkiye'nin AB'yle, AB'nin de Türkiye'yle daha barışçı ve güçlü olacağını ilgili tüm kesimlere anlatacağız.  AB'ye tam üyeliğimizin adil olmayan tek taraflı ödünlere bağlanmasına karşı çıkacağız. Kıbrıs Türk halkının meşru taleplerinin AB tarafından dikkate alınmasının, Avrupa ideallerine en uygun siyaset olduğunu her fırsatta tekrarlayacağız.  AB ile ABD arasında müzakere edilmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nda Türkiye'nin çıkarlarının korunmasını sağlayacağız.

  NATO'NUN BM GÜVENLİK KONSEYİ İLE UYUMU

  ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER: Türkiye'nin üye olduğu bütün uluslararası kuruluşlarda ulusal ve bölgesel sorunları etkili bir şekilde dile getirirken, ulusal önceliklerimizi kararlılıkla savunacağız. Uluslararası kuruluşlarda daha çok yurttaşımızın etkili görevler almasını sağlayacak, ülkemize ve insanlığa daha fazla hizmet edeceğiz. Üyesi olduğumuz NATO'nun bir savunma ittifakı olarak görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesini destekleyeceğiz. İttifak üyelerinin sorumluluklarının gereğini eksiksiz ve zamanında yapmalarını isteyecek ve ittifakın BM Güvenlik Konseyi'yle uyum içinde hareket etmesini sağlamaya çalışacağız.

  SURİYE'DE BARIŞ İÇİN ÇALIŞILACAK, EKONOMİK İLİŞKİLER KURULACAK

  SURİYE:  Kalıcı barışı sağlamaya dönük bütün uluslararası girişimleri ve BM Suriye Özel Temsilcisi'nin çalışmalarını destekleyeceğiz. Suriye halkının dostumuz olduğunu hiç unutmadan, iç savaşın taraflarıyla görüşebilen bir siyasi parti olarak, Suriye'ye barış ve güven getirmek için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de sürmekte olan savaşta taraf tutmayacak, Suriye'nin geleceğine dış müdahaleler olmaksızın Suriye halkının karar verebileceği koşulların yaratılmasına yardımcı olacağız. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden hukuki zemin içinde canlandıracağız. Suriye ile sağlıklı ekonomik ilişkiler kurarak, bölgemizi ve kentlerimizi yeniden inşa ederek kalkındıracağız.

  BAŞTA IŞİD OLMAK ÜZERE TERÖR UNSURLARINI TEMİZLEME

  BÖLGEDE TERÖRLE MÜCADELE: Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirerek Türkiye'nin teröre destek veren bir ülke olarak anılmasını engelleyeceğiz.  IŞİD başta olmak üzere, Irak ve Suriye'deki teröristlere yapılan her türlü yardımı önleyeceğiz ve teröre karşı kesin bir tavır alacağız.  Irak ve Suriye'de etkin olan terör örgütlerinin ülkemiz için yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan kaldıracağız. Topraklarımızda yuvalanan terör unsurlarını temizleyeceğiz.Türkiye havalimanlarının ve sınırlarının Suriye'ye giden teröristlerin bir sıçrama tahtasına dönüşmesini önleyeceğiz. Geçişlere aracılık eden iç unsurlarla yasal yollarla etkin biçimde mücadele edeceğiz.

  ŞAİBELİ YARDIMLAR ARAŞTIRILACAK

  SURİYELİ SIĞINMACILAR: Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize sığınan kardeşlerimizi insanlığa yakışır koşullarda, düzenli bir şekilde misafir edeceğiz. Sığınmacılara yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen göstereceğiz. Şaibeli yardımları ya da insani yardımların suistimalini kararlılıkla araştıracağız. Suriye'den gelen göç dalgasının getirdiği sorunlarla baş etmek için uluslararası kuruluşları bir an önce harekete geçireceğiz. Sığınmacı kardeşlerimizin, Suriye'ye dönebilmeleri için gerekli barış ortamının yeniden sağlanması için yürütülen girişimlere aktif destek olacağız. 

  KUZEY IRAK İLE İLİŞKİLER IRAK ANAYASASINA GÖRE OLACAK

  IRAK:  Irak toplumunun tüm katmanlarının hakça temsil edileceği katılımcı bir demokrasiye kavuşabilmesi için Irak halkına her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Irak'ın ortak çıkarlarının gerektirdiği her alanda merkezi Irak Hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak Anayasası'nın çizdiği sınırlar içerisinde iş birliğimizi geliştireceğiz. Irak'ı oluşturan tüm unsurlarla eşit ve iyi ilişkiler kuracağız.  Türkmenlerin sorunlarının adil biçimde çözümlenmesine katkıda bulunacağız. Irak Merkezi Yönetimi ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin anayasal hükümler çerçevesinde varacakları mutabakat uyarınca, Irak ile enerji iş birliğimizi, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesini de içerecek şekilde en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Irak'ın inşasında şirketlerimizin yeniden etkin şekilde rol almalarını sağlayacağız. Irak'ın bölgemizde önde gelen ticari ortağımız haline gelmesine çalışacağız.

  İRAN'LA TİCARİ İLİŞKİLERDE RÜŞVETÇİLER YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK

  İRAN: Komşumuz İran'la geleneksel iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra başta turizm olmak üzere ilişkilerimizi çok yönlü olarak güçlendireceğiz. İran'ın nükleer silah kapasitesi geliştirmesine karşı çıkarak, İran'ın nükleer programı konusunda İran ile P5+1 arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını arzulayan tutumumuzu sürdüreceğiz. İran'la yürütülen ticari ilişkileri kendi kişisel çıkarları için suistimal eden ve kamu görevlileriyle rüşvet ilişkisine giren şahısların tüm karanlık ilişkilerini aydınlatmak ve bu şahısları yargı önüne çıkarmak için gerekli adımları atacağız.

  BÖLGE SORUNLARI İÇİN MISIR'LA İŞBİRLİĞİ

  MISIR: Mısır'la bozulan ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizi güven, dostluk ve dayanışma temelinde yeniden inşa edeceğiz. Mısır'la iş birliği halinde bölge sorunlarının giderilmesi için çalışacağız. Mısır'ın iç siyasetini, Türkiye kamuoyunu yanıltmak üzere kullanan anlayışa son vereceğiz.  Başta TRT ve AA tarafından olmak üzere, yapılan tek taraflı yayınların Türk ve Mısır halklarının dostluk ilişkilerini bozmasına izin vermeyeceğiz.

  ABD İLE İLİŞKİLERDE GÜVEN VE SÜREKLİLİK

  ABD: ABD'yle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, güven ve süreklilik çerçevesinde en üst düzeye çıkaracağız. Bunu yaparken eşitlik temelinde yeni bir anlayışla ve iki ülkenin de Batı dünyası içinde özgün bir konuma sahip oldukları düşüncesiyle hareket edeceğiz. Gelişen bölgesel ve uluslararası gündeme göre değil, kalıcı ortak değer ve çıkarlara göre iş birliği yapacağız.  Türkiye ile ABD arasında yeni bir kültürel ve sanatsal diyalog ortamı yaratacağız. ABD'ye yükseköğrenim için giden genç yurttaşlarımızın güven köprüsü oluşturmalarını teşvik edeceğiz. ABD'yle stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan başta ekonomik, bilimsel ve kültürel etkileşime açık yeni bir ortaklık tesis edeceğiz. İş dünyamızı ABD ile daha kapsamlı ve derin ekonomik ilişkiler kurmaları için teşvik edeceğiz.  İş dünyası için lojistik ve iletişim desteğini sağlayacağız.  Türkiye'deki üniversite ve tekno-kentlerin ABD üniversiteleriyle önemli alanlarda ortak projeler geliştirmeleri ve iş birliğine gitmeleri için gerekli zemini hazırlayacağız.

  EGE İLLERİYLE YUNAN ADALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

  YUNANİSTAN: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve dostluk temelinde geliştirilmesi için çalışacağız.  Ege Denizi'ni halklarımızı ayıran değil, birleştiren bir denize dönüştüreceğiz.  Bu amaçla öncelikle Ege'deki illerimiz ve Yunan adaları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkileşimi artıracağız. Ege sorunlarını ikili görüşmeler yoluyla hakkaniyet ilkesine göre çözmeye çalışacağız. İkili planda çözülemeyen sorunları ise yine karşılıklı mutabakat sağlanması halinde uluslararası hukuk mercileri önünde sonuçlandırmayı hedefleyeceğiz. Özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti anlayışımız uyarınca azınlık mensupları ve kurumlarının tüm medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan ve azınlık haklarından eksiksiz yararlanmalarını yasal düzenlemeler yoluyla teminat altına alacağız.

  BATI TRAKYA'DAKİ TÜRKLER: Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözümü için, geçmişteki girişimlerden de gerekli dersleri çıkararak, Yunanistan'la sonuç odaklı müzakereler yürüteceğiz. Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusun, Lozan Antlaşması'ndan ve diğer uluslararası antlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve çıkarlarının korunması için kararlılıkla çalışacağız.

  ÇÖZÜM OLMAZSA KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ÇALIŞILACAK

  KIBRIS: Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışacağız. Kıbrıs sorununu, KKTC'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının kazanılmış haklarını koruyarak ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların siyasal eşitliğini sağlayarak çözeceğiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü artıracak ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil bölüşümünü sağlayacağız. Kıbrıs Türk halkını ekonomik yaptırım ve uluslararası ambargolara karşı desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı uluslararası alanda eşit temsil olanağına kavuşana kadar, Kıbrıslı Türklerin siyasi temsili için gerekli tüm desteği vereceğiz.  Kıbrıs'ta makul bir süre içinde bir çözüme ulaşılamaması halinde, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için aktif bir diplomasi stratejisi uygulayacağız. 

  KKTC'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞILMAYACAK

  KKTC ile ilişkiler: KKTC'nin egemenlik haklarını ve demokratik iradesini savunacağız. KKTC'nin iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haysiyetini inciten söylem ve uygulamalara son vereceğiz. Bağımsız KKTC'nin anayasal kurumlarıyla karşılıklı saygı çerçevesinde iletişim kuracağız. 

  ENERJİDE TRANSİT KORİDORU, ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

  KAFKASYA:  Rusya'yla varılacak anlayış birliği çerçevesinde, Kuzey Kafkasya'daki akraba topluluklar ile ülkemizdeki Kafkas göçmenlerinin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine çalışacağız. Başta Rusya olmak üzere, Kafkasya ve Hazar havzasının enerji kaynaklarının Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin vazgeçilmez bir transit koridor olması için çalışacağız.  Komşumuz Azerbaycan'la kardeşlik bağlarımızı, karşılıklı güven esasına dayalı olarak daha fazla güçlendireceğiz. Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunacağız. Ermenistan'la iyi komşuluk ilişkileri kurulmasını amaçlayacak ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunları çözme çabası içinde olacağız. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması ve bunu takiben bölgenin sürdürülebilir bir barış ve iş birliği ortamı içinde kalkındırılmasına yönelik olarak yapıcı ve etkin şekilde çalışacağız.

  RUSYA İLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

  RUSYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER: Rusya Federasyonu'yla ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini sağlayacağız. Türk girişimcilerinin başta Rusya olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki varlıklarını destekleyecek, ulusal mevzuatların ve pratiklerin yarattığı sorunların çözümü için yapıcı destek vereceğiz. Turizm sektörünün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için iki ülkenin girişimcileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları arasında temas ve iş birliğini sağlayacak mekanizmalar kuracağız. Türkiye'nin enerji güvenliği konusunda, kişisel ilişkilerden uzak, iki devletin de sahip olduğu kurumsal birikimi dışlamadan ve olabildiğince şeffaf temaslar kuracağız.

  RUSYA İLE EĞİTİM, BİLİM VE SANAT ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ: Eğitim, teknoloji ve sanat alanlarında Türkiye'nin ve Rusya'nın önde gelen üniversitelerinin iş birliği yapmasını sağlayacak kurumsal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.  İki ülke arasında eğitim ve bilim alanlarında kurulacak iş birliğini hem piyasaya dönük olarak hem de sosyal ve kültürel içeriği ile destekleyeceğiz. Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında Rusya'nın olanaklarının, Türkiye'deki girişimcilik kültürü ile birleştirilmesi için çalışacağız.

  TÜRKİYE'DEKİ RUSLAR, RUSYA'DAKİ TÜRKLER: Türkiye ve Rusya arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri derinleştirecek, her iki ülkede yaşamakta ve çalışmakta olan yurttaşların iki ülke arasında güçlü köprüler kurmasını sağlayacağız. Rus kökenli Türk yurttaşları ile Rusya'daki Türk yurttaşların topluma entegrasyonu ve iki ülke ilişkilerine katkılarının desteklenmesi için mütekabiliyet çerçevesinde çalışmalar yapacağız. Çifte vatandaşlığa engel olan, Rusya'daki mevzuatın değiştirilmesi için girişimde bulunacağız.

  RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE BARIŞÇIL ÇÖZÜM DESTEKLENECEK

  BARIŞ VE İSTİKRARA DÖNÜK ADIMLAR: Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimlerin barışçı biçimde ve bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açmadan çözülmesini destekleyeceğiz.  İlhakını tanımadığımız Kırım'da Tatarların haklarının korunması konusunda ısrarlı olacağız.

  İLİŞKİLER DEVLETLERLE SINIRLI KALMAYACAK

  ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ: Tarihsel, kültürel ve akrabalık ilişkimiz olan Orta Asya Cumhuriyetleri ile ihmal edilen ilişkileri ileri noktaya taşıyacağız.  Bu ilişkileri çok yönlü kılmak için cesur teşvik mekanizmaları sağlayacak, özellikle dil eğitimi, teknik iş birliği ve ortak araştırma projeleri geliştirme konusunda kurumsal mekanizmalar geliştireceğiz. Başta vize uygulamaları ve çalışma izinleri olmak üzere, bölge ülkeleri ile iletişim ve ulaşım maliyetlerini azaltacak çözüm önerileri geliştirmeye çalışacağız. Bölgenin doğalgaz gibi enerji kaynaklarının daha büyük kapasite ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve başka pazarlara ulaştırılması ve ortak refaha katkıda bulunulması için çaba harcayacağız. Devletlerle sınırlı kalan ilişkileri toplumlar arasındaki ilişkilere dönüştürmek için samimi ve sürdürülebilir adımlar atacağız.

  BALKANLARDA ÇOK YÖNLÜ VE İKİLİ İŞBİRLİĞİ

  BALKANLAR:  Demokrasiyi, kültürel çoğulculuğu ve ekonomik refahı aynı anda hedefleyen bir yaklaşımla,  Balkanlardaki tüm ülkelerle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini ilerleteceğiz. Balkanlarda tarihsel önyargıları besleyecek ve yanlış beklentiler yaratarak bölge halkları arasındaki ilişkileri bozacak politikalardan uzak duracağız. Balkan tarihine bakışta dinsel ve etnik radikalizme hizmet eden hamasi söylem ve yaklaşımlara prim vermeyeceğiz. İlişkilerimizi tek bir tarihsel anlayışın, tek bir ideolojinin ya da siyasi anlayışın dar bakışıyla sınırlamayacağız. Bölgede ekonomik iş birliği ve siyasal istikrarı geliştirmeye yönelik çok yönlü ve ikili iş birliği olanaklarını oluşturacağız.

  BALKANLARDA YAŞAYAN TÜRKLER:  Balkanlarda yaşayan akraba toplulukların, bulundukları ülkelerde eşit yurttaşlar olarak yaşayabilmesi için çalışacağız. Balkan Türklerinin, yaşadıkları ülkenin demokrasisine ve kalkınmasına katkıda bulunmasını destekleyeceğiz.  Onların haklarını ve güvenlik içinde yaşama iradelerini kararlılıkla savunacağız.

  Etiketler:
  Türkiye Genel Seçimleri 2015, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-Rusya İlişkileri, NATO, AB, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
  Topluluk kurallarıTartışma
  Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın