10:54 15 Temmuz 2020
Canlı Yayın
  Politika
  URL'yi kısaltın
  0 01
  Abone ol

  Anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi de komisyondan geçti.

  TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesi de kabul edildi.

  7. maddede şu ifadeler yer alıyor:

  ''Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.

  Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

  Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir.

  Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamaz.

  Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

  Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir."

  Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş, yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

  BUGÜNE KADAR YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

  Birinci madde

  Anayasa Komisyonu'nda AKP oylarıyla kabul edilen ‘yargı yetkisi' başlıklı birinci maddeye ‘tarafsız' ibaresi eklendi.

  Yargı yetkisi maddesinin mevcut anayasadaki hali şöyle:

  MADDE 9 — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

  YARGI YETKİSİ MADDE 9 — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

  İkinci madde

  Değiştirilmesi öngörülen maddeye göre, Meclis'teki milletvekilis sayısı 600'e çıkacak.

  Mevcut metin şöyle:

  MADDE 75- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

  Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

  MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75'inci maddesinde yer alan "beşyüzelli" ibaresi "altıyüz" şeklide değiştirilmiştir.

  Üçüncü madde

  Komisyondan geçen üçüncü maddeye göre, 18 yaşını dolduran kişilerin milletvekili olabilmesini ön görüyor.

  Mevcut metin şöyle:

  MADDE 76- (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

  Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:

  Kanunun 76'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmibeş" ibaresi, "onsekiz" şeklinde, ikinci fıkrasnda yer alan "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar," ibaresi "askerlikle ilişiği olanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

  Dördüncü madde

  Komisyonda kabul edilen dördüncü madde, milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

  Mevcut metin şöyle:

  MADDE 77- (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.

  Yapılması planlanan değişiklik şöyle:

  TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

  Anayasa değişiklik teklifinde tartışmalara sebep olan 'yedek milletvekilliği' iptal oldu. Milletvekilleri, yedek milletvekilliği için, "can güvenliği" endişelerini belirtmişti.

  ALTINCI MADDE KABUL EDİLDİ

  Kabul edilen 6 madde ise TBMM'nin yetkilerini belirliyor. Maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

  Mevcut metin şöyleydi:

  MADDE 87- (Değişik: 3/10/2001-4709/28 md.; 7/5/2004-5170/6 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

  Etiketler:
  TBMM
  Topluluk kurallarıTartışma
  Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın