Sayın sitemizin okuyucuları! Rusya’nın Sesi (RS FM) isminin değiştiğini ve yeni web sayfasına kavuştuğunu sizlere memnuniyetle bildiriyoruz. İsmimiz artık Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu’dur. Tüm güncellemeleri, son haberleri ve yorumları http://tr.sputniknews.com sitesinden takip edebilirsiniz. Yer imlerinizi güncelleyin ve bizimle kalmaya devam edin!
18 Kasım 2014, 09:39

"Akkuyu için nihai ÇED raporu bu ay bekleniyor"

Kolaj: rsfmradio.com

Kolaj: rsfmradio.com

Kolaj: rsfmradio.com

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 hedefleri arasında nükleer güç santralleri önemli bir yer tutuyor. Projesiyle ilgili ÇED raporunda nihai kararın da bu ay içinde çıkması bekleniyor. RS FM Ankara Temsilcisi Yurdagül Şimşek, enerjide 2023 hedeflerini derledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılına kadarki hedeflerini, 'arz güvenliği', 'yenilebilir enerji kaynakları', 'enerji verimliliği', 'ülke kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi', 'Türkiye'nin enerji üssü ve enerji koridoru haline gelmesi', 'yatırım ortamının iyileştirilmesi', 'tabi kaynakların etkin yönetimi ve ekonomiye katkısı', başlıkları altında 38 maddede topladı.

NÜKLEER SANTRALLER ÜÇLENECEK

Hedefler arasında nükleer santraller de önemli bir yer tutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuna göre, Türkiye'de 2023 yılına kadar iki nükleer güç santralinin işletmeye alınması ve üçüncü santralin inşaasına başlaması planlanıyor. Sunumda, "Böylece, nükleer enerjinin kurulu gücümüz içerisindeki payının 2023 yılına kadar elektrik tüketimi içerisindeki payının en az yüzde 18'e, kurulu gücümüz içerisindeki payının ise en az yüzde 10'a çıkarılması hedeflenmektedir" denildi.

AKKUYU'DA İLK ÜRETİM 2020'DE PLANLANIYOR

Bu amaçla, Mersin Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasına yönelik 12 Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde projenin yürütülmesi için 13 Aralık 2010'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A. Ş adında proje şirketi kurulduğunun anlatıldığı sunumda, şu bilgilere yer verildi: "Projeye ilişkin arazi tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Proje şirketi EPOK'ya Elektrik Üretim Lisansı başvurusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Başvurusunu 2011 yılında yapılmıştır. Mart 2014'te ÇED raporu tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. 2014 Kasım ayı içerisinde raporla ilgili nihai kararın çıkması beklenmektedir. ÇED ve İmar Planı çalışmaları tamamlandığında, Akkuyu sahasında mevzuatın öngördüğü hazırlık çalışmaları başlayacak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TEAK) inşaat lisansı da alındığında ise inşaat çalışmaları bütün yönleriyle başlayacak olup santralin ilk ünitesinin 2020 yılında elektrik üretmesine başlanması planlanmaktadır."

2 MİLYAR DOLAR SERMAYE GİRİŞİ

Santralin gerek inşaatı gerek işletimi sırasında mümkün olduğunca Türkiye'den personelin eğitilmesi, çalıştırılması ve insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesinin hedeflendiğinin de vurgulandığı sunumda, bu kapsamda 2010 yılından beri Rusya'ya nükleer mühendislik eğitimi almak üzere öğrencilerin gönderildiği ifade edildi. Sunumda, şu anda toplam 257 öğrencinin Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi aldığı, bu eğitim sürecinin sonunda eğitim gören öğrenci sayısının 600 olacağı kaydedildi. Sunumda, "Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında bugüne kadar ülkemize yaklaşık 2 milyar dolar sermaye girişi olmuştur. İlerleyen zaman içerisinde bu miktar daha da artacaktır" denildi.

EN AZ 16 MİLYAR DOLARLIK İŞ İMKANI

İkinci nükleer güç santralinin Japonya ile birlikte Sinop'ta inşa edilmesine karar verildiğinin anımsatıldığı ve süreci ilişkin bilgi verildiği sunumda, ÇED çalışmalarının yaptırılmasına yönelik olarak Japon Konsorsiyumu (JAPCO) tarafından 2014 Haziran ayı sonunda danışman firma ile imzalanan sözleşme ile ÇED çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Sunumda, "Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Projelerinde nükleer standartlara uygun ekipman üretim malzeme tedarik edebilecek yerli firmalarımıza en az 16 milyar dolarlık iş imkanı doğabilecektir" denildi.

2023 HEDEFLERİNDEN BAZILARI

Sunumda yer alan diğer 2023 hedeflerinden bazıları şöyle:

- 2023 yılında elektrik enerjisi kurulu güç kapasitemizin 110 bin MW'nin üzerine, toplam elektrik enerjisi üretimimizin ise 416 milyar kWh seviyelerine yükseltilmesi,

-2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payının yüzde 30'a çıkarılması,

- 2020 yılına kadar doğal gaz ithalatında tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 seviyesinde olması,

-2020 yılına kadar doğal gaz kaynaklı elektrik enerji üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38'e indirilmesi

- Ülkemizin enerji terminali olabilmesi yolunda enerji borsası ve uluslararası piyasa entegrasyonu projelerinin hayata geçirilmesi,

- 2015 yılı sonuna kadar enerji ve doğal gaz kaynakları yatırımlarını kolaylaştırmaya ilişkin yönetişim ve süreç yapısının hayata geçirilmesi,

-2016 yılının sonuna kadar uluslararası standartlarda etkin, verimli ve güvenli madencilik yapılanmasına imkan sağlayacak işletme ve denetim yapısının hayata geçirilmesi,

- 2019 yılı sonuna kadar kademeli olarak enerji dışı doğal kaynaklar için kamu tarafından yapılan sondaj miktarının 200.000 metre seviyesine çıkarılması."

 

  •  
    Ve paylaş